Õnnitleme

Õnnitlused

90

Mihhail Bronštein, emeriitprofessor, akadeemik – 23. jaanuar

75

Elmar Arak, emeriitdotsent, farmakognoosia ja farmaatsia organisatsiooni õppetooli spetsialist – 28. jaanuar

Tiina Vinni, lastekliiniku sekretär – 28. jaanuar

Vilve Nummert, füüsikalise ja analüütilise keemia teadur – 30. jaanuar

65

Olev Raju, majandusteooria professor – 14. jaanuar

Ene Pärtel, koolifüüsika keskuse laborant – 30. jaanuar

Viive Soome, peaadministraator – 31. jaanuar

60

Sirje Üprus, rahvusvahelise koostöö juht – 3. jaanuar

Peeter Paris, optika ja gaaslahenduse vanemteadur – 11. jaanuar

Hannes Saumaa, juhtivinsener – 21. jaanuar

Jüri Kõre, sotsioloogia lektor – 31. jaanuar

55

Kalev Tarkpea, koordinatsiooniosakonna juhataja, mentorite koordinaator – 5. jaanuar

Vaike Krusenvald, administraator – 8. jaanuar

Valter Langfilosoofiateaduskonna dekaan, akadeemik, arheoloogia professor – 26. jaanuar

Mare Lintrop, radioloogia vanemassistent – 30. jaanuar

50

Elle Põldoja, inimese anatoomia vanemassistent – 2. jaanuar

45

Inga Villa, tervise edendamise lektor – 7. jaanuar

Katre Maasalu, ortopeediateadur – 9. jaanuar

Robert Tiismus, infotehnoloogia peaspetsialist – 16. jaanuar

40

Roland Karo, süstemaatilise usuteaduse teadur – 4. jaanuar

Dmitri Panov, orgaanilise keemia teadur – 12. jaanuar

Juta Jaani, haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse peaspetsialist, teadur – 13. jaanuar

Aare Verliin, ihtüoloogia ja kalanduse teadur – 30. jaanuar

35

Kairi Talves, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika osakonna teadur – 23. jaanuar

Anu Albert, ihtüoloogia-kalanduse teadur – 26. jaanuar

Signe Saumaa, geneetika teadur – 28. jaanuar

30

Tuuli Reisberg, evolutsioonilise bioloogia õppetooli spetsialist – 20. jaanuar

Aira Tonka, raamatukoguhoidja – 29. jaanuar

Jaga artiklit