Õnnitleme

Õnnitlused

90

Olaf Imelik, arstiteaduskonna emeriitdotsent – 12. märts

75

Peter Joachim Friedrich, riigirahanduse vanemteadur – 3. märts

Tiit-Rein Viitso, soome-ugri osakonna vanemteadur, filosoofiateaduskonna emeriitprofessor – 4. märts

70

Henn Voolaid, füüsika didaktika lektor – 4. märts

Maia Kraus, valvur – 19. märts

65

Arvet Pedas, diferentsiaal- ja integraalvõrrandite professor – 2. märts

Sirje Kask, molekulaar- ja rakubioloogia instituudi laborant – 19. märts

60

Heini Tammik, töökoja juhataja – 14. märts

Kersti Taal, bibliograaf – 26. märts

Heikko Rämma, biofüüsika ja taimefüsioloogia õppetooli insener – 30. märts

Kai Rünk, taimeökoloogia teadur – 30. märts

55

Aili Tomingas, ametnik – 24. märts

Alar Karis, arengubioloogia professor – 26. märts

50

Jaan Soplepmann, onkoloogia vanemassistent – 8. märts

Anu Kaldmaa, immunoloogia õppetooli laborant – 17. märts

45

Georg Martin, merebioloogia vanemteadur, Eesti mereinstituudi asedirektor, merebioloogia osakonna juhataja – 5. märts

Lehte Leesik, õppekorralduse spetsialist – 15. märts

Märt Põldvere, funktsiooniteooria dotsent, matemaatika programmijuht – 29. märts

40

Illari Lään, kommunikatsioonitalituse juhataja – 2. märts

Ingmar Tulva, taimede ökofüsioloogia teadur – 4. märts

Irja Saar, mükoloogia teadur – 6. märts

Signe Susi, kommunikatsiooni- ja projektitalituse juhataja, täiendkoolituse spetsialist, pärandtehnoloogia rakenduskeskuse projektijuht – 13. märts

Marek Volt, praktilise filosoofia teadur – 13. märts

Triin Iva, Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse koordinaator – 7. märts

Merike Leego, TÜ Eesti geenivaramu projektijuht – 23. märts

Anna Džalalova, pedagoogilise psühholoogia lektor – 25. märts

Mart Noorma, optilise metroloogia dotsent, õppimise ja õpetamise arenduskeskuse juhataja, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan – 28. märts

35

Maarit Maimets, mikrobioloogia instituudi laborant – 1. märts

Mari Mets, eesti murrete teadur – 19. märts

Kalle Kilk, üldise biokeemiavanemteadur – 21. märts

Dorel Tamm, doktorikooli projektijuht – 23. märts

Aleksei Lulla, rakendusviroloogia teadur – 31. märts

30

Rain Nahkur, infotehnoloogia spetsialist – 4. märts

Carolina Murd, kognitiivse psühholoogia teadur – 13. märts

25

Marika Goldman, muusikaosakonna projektijuht – 9. märts

Jaga artiklit