Tunnustused

Tunnustusavaldused

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi endine insener Fjodor Savihhin,70. sünnipäeval füüsika instituudi teoreetilise füüsika osakonna väljateooria vanemteadur Rein Saar ja molekulaar- ja rakubioloogia instituudi biofüüsika ja taimefüsioloogia vanemteadur Vello Oja, 65. sünnipäeval usuteaduskonna uue testamendi dotsent Peeter Roosimaa ning 60. sünnipäeval filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi kirjanduse ja teatriteaduse osakonna teatriteaduse dotsent Luule Epner.

TÜ väikse medaliga tunnustati 60. sünnipäeval rahandusosakonna vanemraamatupidajat Heli Kaldalut.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvis 85. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitprofessor, füüsika instituudi materjaliteaduse osakonna konsultant Tšeslav Luštšik, 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi geoloogia osakonna konsultant Toivo Rinne, 65. sünnipäeval füüsika instituudi teoreetilise füüsika osakonna sekretär Lea Paluvere ning 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi geograafia osakonna geoinformaatika dotsent Jüri Roosaare.

TÜ tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval arstiteaduskonna emeriitprofessor Astrid Saava ja loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi analüütilise ja füüsikalise keemia teadur Viljar Pihl, 60. sünnipäeval raamatukogu teenindusosakonna klienditeenindaja Merike Ennok ja raamatukogu teenindusosakonna raamatukoguhoidja Jaan Tulmin ning 50. sünnipäeval õigusteaduskonna eraõiguse instituudi tsiviilõiguse lektor Tambet Tampuu ja loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi taimeökoloogia vanemteadur, botaanika- ja mükoloogiamuuseumi juhataja Kai Vellak; samuti filosoofiateaduskonna keelekeskuse vene keele lektor Helle Vissakbotaanikaaia aednik Annela Nõmmik ja kunstimuuseumi endine direktor Inge Kukk.

Eesti Vabariigi 95. aastapäeva puhul tunnustati Tartu Ülikooli aumärgiga järgmisi ülikooli töötajaid:

õigusteaduskonna avaliku õiguse instituudi Euroopa õiguse dotsent Carri Ginter, õigusteaduskonna eraõiguse instituudi õiguse ajaloo dotsent Merike Ristikivi, õigusteaduskonna eraõiguse instituudi äriõiguse lektor Ave Hussar, õigusteaduskonna raamatukoguhoidja Sille Plaksi, arstiteaduskonna lastekliiniku lasteallergoloogia-pulmonoloogia dotsent Maire Vasar, arstiteaduskonna täienduskeskuse juhataja Pille Taba, arstiteaduskonna biomeditsiini instituudi üldbioloogia assistent Marika Masso, filosoofiateaduskonna keskaja professor Anti Selart, filosoofiateaduskonna prodekaan, germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi romaani filoloogia lektor Anu Treikelder, filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi arvutilingvistika teadur Tiit Hennoste, kehakultuuriteaduskonna spordibioloogia ja füsioteraapia instituudi juhataja, funktsionaalse morfoloogia dotsent Priit Kaasik, kehakultuuriteaduskonna spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituudi juhataja, kahevõistlusalade didaktika dotsent Ando Pehme, kehakultuuriteaduskonna avatud ülikooli peaspetsialist Merle Rehand, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna kõrge energia füüsika professor, akadeemik Martti Raidal, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia vanemteadur Urmas Saarma, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi taimeökoloogia vanemteadur, botaanika- ja mükoloogiamuuseumi juhataja Kai Vellak, majandusteaduskonna ettevõttemajanduse instituudi juhtimise lektor Maret Ahonen, matemaatika-informaatikateaduskonna arvutiteaduse instituudi vanemmetoodik Tiina Lasn, matemaatika-informaatikateaduskonna matemaatilise statistika instituudi referent Kelli Sander, teadus- ja arendusosakonna teadus- ja arendusprojektide talituse juhataja Kadri Raav, botaanikaaia botaanik Kersti Tambets, ülikooli ajaloo muuseumi peaadministraator Viive Soome, ülikooli ajaloo muuseumi valvur-administraator Ligia Kiin, õppeosakonna vastuvõtu peaspetsialist Kaja Karo, õppeosakonna õppekvaliteedi peaspetsialist Margit Raudsepp, raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja Malle Ermel, Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna maali dotsent, etenduskunstide osakonna teatrikunsti visuaaltehnoloogia dotsent Kersti Rattus, Viljandi kultuuriakadeemia direktori abi, arendus- ja välissuhete osakonna projektijuht Elerin Laurimäe, Viljandi kultuuriakadeemia arendus- ja välissuhete osakonna kommunikatsiooni- ja projektitalituse juhataja, pärandtehnoloogia rakenduskeskuse projektijuht Signe Susi, Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna kontsertmeister Aivo Laan, Pärnu kolledži ettevõtluse osakonna majandusarvestuse lektor Varje Kodasma, Pärnu kolledži tudengiteatri projektijuht Meelis Sarv, Euroopa kolledži rahvusvaheliste projektide peaspetsialist, majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli projektijuht Varje Kuut, rahandusosakonna pearaamatupidaja Signe Võsoberg-Pastik, personaliosakonna värbamise ja valiku peaspetsialist Kristi Kuningas, kantselei jurist Eve Pehter, infotehnoloogiaosakonna videospetsialist Juho Jalviste ja kinnisvaraosakonna haldur Toomas Kleimann.

Jaga artiklit