Tunnustused

Tunnustusavaldused

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi materjaliteaduse osakonna spetsialist Viktor Denks ja 70. sünnipäeval füüsika instituudi koordinatsiooniosakonna füüsika didaktika lektor Henn Voolaid.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika osakonna taimeökoloogia teadurit Kai Rünka.

TÜ tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval majandusteaduskonna rahvamajanduse instituudi riigirahanduse vanemteadur Peter Joachim Friedrich, 70. sünnipäeval raamatukogu peainseneritalituse valvur Maia Kraus, 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudi insener Heikko Rämma.

ja raamatukogu sisukirjelduse osakonna bibliograaf Kersti Taal, 50. sünnipäeval kehakultuuriteaduskonna spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituudi kiirus- ja jõualade didaktika dotsent Mehis Viru ning seoses pensioneerumisega kauaaegne arstiteaduskonna dekanaadi finantstöö peaspetsialist Larissa Uusküla.

Jaga artiklit