Õnnitleme

Õnnitlused

80

Helje Kaarma, arstiteaduskonna emeriitdotsent – 15. aprill

Juhannes Kask, remonditööline – 15. aprill

75

Jüri Samarütel, arstiteaduskonna emeriitdotsent – 17. aprill

Tiina Talvik, lasteneuroloogia vanemteadur, arstiteaduskonna emeriitprofessor – 21. aprill

70

Tiiu Tomberg, neuroloogia vanemteadur – 12. aprill

65

Tiiu Sade, raamatukoguhoidja – 17. aprill

Jaan Helm, elektrik-remonditööline – 21. aprill

60

Hilja Afanasjeva, metoodik – 16. aprill

Svetlana Jevstratova, vene keele dotsent – 19. aprill

55

Meelis Milder, külalislektor – 5. aprill

Virge Näkk, õppekorralduse spetsialist – 5. aprill

50

Stefan Groote, teoreetilise füüsika vanemteadur – 25. aprill

45

Signe Reppo, täiend- ja tasemeõppe peaspetsialist, psühholoogia eriala täiendkoolituse programmijuht – 5. aprill

40

Kadri Lilienthal, andmekogumise projektijuht - 2. aprill

Liis Merenäkk, haridusuuringute spetsialist – 3. aprill

Anu Aavik, raamatukogu juhataja – 5. aprill

Roomet Jakapi, filosoofia ajaloo vanemteadur – 18. aprill

Annika Tina, arendusnõunik, rektoraadi büroo juhataja – 19. aprill

Maio Vaniko, raamatukoguhoidja – 20. aprill

35

Carri Ginter, euroopa õiguse dotsent – 4. aprill

Kristel Mikkor, teadus-arendustegevuse peaspetsialist – 4. aprill

Maarja Pild, õppekorralduse spetsialist – 13. aprill

Kaie Kotov, teaduskommunikatsiooni spetsialist – 18. aprill

30

Martin Järvekülg, materjaliteaduse teadur – 9. aprill

Jaga artiklit