Oktoober 2018, nr 9

Keelepõhimõtted kehtestati selleks, et toetada TÜ arengukavas (aastani 2015) seatud eesmärkide saavutamist ja tegevusplaanide elluviimist. TÜ nõukogu kinnitas põhimõtted 30. jaanuaril 2009.

September 2018, nr 8

Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õppejõududelt ilmunud «Sissejuhatus rahvusvahelistesse suhetesse» on Eesti esimene algupärane rahvusvaheliste suhete õpik.

Seni on Eesti kõrgkoolides rahvusvaheliste suhete aluseid õpetatud tõlkeõpikute, artiklite ja ingliskeelsete materjalide toel. Õpik sisaldab rohkesti näiteid ka Eesti jaoks olulistel teemadel.

Õpiku üks peatoimetaja, TÜ rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Berg selgitas, et õpik on üles ehitatud sellele, kuidas tõlgendavad rahvusvaheliste suhete probleeme eri koolkonnad.

Juuni 2016, nr 6
FOTO: CEURUS
CEURUS on varemgi korraldanud mitmeid põnevaid Euroopa Liidu ja Venemaa vahelisi suhteid käsitlevaid üritusi. Pildil tuntud vene ajakirjaniku ja muusikakriitiku Artemi Troitski avalik loeng Venemaa praegusest poliitilisest režiimist.
Märksõnad: 

12.–14. juunil toimub Tartus esimene iga-aastane Ida-Euroopa ja Venemaa uuringute konverents. Korraldajad loodavad sellega kujundada Tartust hinnatud sihtkoha teadlastele ja haritlastele, keda huvitab Ida-Euroopaga seotud teemade uurimine.

Tartu konverents on osa laiemast koostööst

Konverentsi rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammi «Horisont 2020» Twinning meetmest projekti UPTAKE raames. USA teadlaste osalemist toetab Ameerika Ühendriikide saatkond Tallinnas.

Aprill 2016, nr 4
FOTO: Kristin Orav
Ühtehoidvad kursusekaaslased tähistavad meeleolukalt ka sõprade sünnipäevi.
Märksõnad: 

Sügisel alustava või jätkava 19 ingliskeelse õppekava vastu on huvi üles näidanud nii kohalikud kui ka välisüliõpilaskandidaadid. Mis meelitab eestlasi Tartusse võõrkeeles õppima?

Nii rahvusvaheliste suhete ja regiooniuuringute magistriõppekaval õppiv Katre Sai kui ka semiootika magistrantuuri lõpetanud Kristin Orav ütlevad, et ingliskeelne õppevorm polnud nende jaoks eesmärk omaette.

Telli voog RSS - rahvusvahelisus
Telli voog RSS - rahvusvahelisus