September 2016, nr 8
Märksõnad: 

Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – 1 stipendium 500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid).

Mai 2016, nr 5
Märksõnad: 

Olev ja Talvi Maimetsa stipendium – 3 stipendiumit à 1280 eurot. Taotleda saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi rakubioloogia eriala magistrandid ja doktorandid.

Aprill 2016, nr 4
Märksõnad: 

Rotalia Foundation (USA) kuulutab välja 50 stipendiumi á 2000 eurot Eesti avaõiguslike ülikoolide üliõpilastele, kes õpivad päevase täiskoormusega õppes kõrg­hariduse esimese astme 2. aastal või integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal. Stipendium antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel ning ei ole mõeldud välisüliõpilastele. 

Aprill 2016, nr 4
Märksõnad: 

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium – stipendiumifondi suurus on 13 000 eurot (stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon). Taotleda saavad meditsiiniteaduste (v.a sporditeadused ja füsioteraapia) magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.

Märts 2016, nr 3
Märksõnad: 

Edith Reimani stipendium – 1 stipendium 1500 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima kõigi Eesti ava­õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilased, kelle sotsiaal- või humanitaarvaldkonnas tehtav teadustöö on seotud järgmiste väärtustega: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.

Veebruar 2016, nr 2
Märksõnad: 

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium – stipendiumifondi suurus on 7164 eurot, ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 500 eurot. Stipendiumi saavad taotleda kõik viimase kahe aasta jooksul Eestis kaitstud võõrkeelsete doktoriväitekirjade autorid. Stipendiumi rahastatakse eestikeelse terminoloogia toetamise programmi vahenditest. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. märts. 

Juuli 2015, nr 7
Märksõnad: 

Kevadsemestri jooksul toetatakse 18 eri fondist kokku 64 inimest kogusummas 75 049 eurot.

Telli voog RSS - stipendiumid
Telli voog RSS - stipendiumid