TÜ sihtasutuse stipendiumid

Stipendiumid

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium – stipendiumifondi suurus on 13 000 eurot (stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon). Taotleda saavad meditsiiniteaduste (v.a sporditeadused ja füsioteraapia) magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.

Karine ja Martin Koobase stipendium – 4 stipendiumit á 1500 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased.

Puhk-Mörneri stipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga.

Erich Rannu perekonna stipendium – stipendiumifondi suurus on 8000 eurot (stipendiumide lõpliku arvu ja suuruse otsustab komisjon). Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti arvutiteaduste ja tehnoloogiainstituudi üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus.

Lydia ja Felix Krabi stipendium – 5 stipendiumit á 2000 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia ja geoloogia.

Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium – 1 stipendium 1300 eurot.
Taotleda saavad loodus- ja täppisteaduste 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas, ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Riigi Kinnisvara AS stipendium – magistriõppe stipendium 1818 eurot ja doktoriõppe stipendium 2727 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud  järgmiste teemadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. aprill 2016.

Heino Kruse stipendium – 4 stipendiumit á 1500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste (v.a sporditeadused ja füsioteraapia) kõikide tasemete üliõpilased ja noorteadlased. Stipendiumi eesmärk on toetada nende õppe- ja teadustööd nii Eestis kui välismaal.

Voldemar Siimoni Mälestusfondi stipendium – 5 stipendiumit á 1500 eurot. Kandideerida saavad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala edukad üliõpilased. Muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud üliõpilased, kes on sündinud ja kasvanud Saaremaal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016, kui ei ole märgitud teisiti. Täpsem teave ja nõuded stipendiumide taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht [at] ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn).

Jaga artiklit

Märksõnad

stipendiumid