Bizplay rakendusega tahvelarvutitest on palju kasu nii mängu eel kui ka ajal. Näiteks on seal mängu internetipank, mis lastele väga meeldib.
FOTO: Talis Taim

Bizplay muudab klassiruumid turuplatsiks

Koostöö

Mullu tudengite äriideede konkursi «Kaleidoskoop» võitnud Bizplay on rollimängul põhinev rakendus, mis aitab arendada ettevõtlusteadmisi ja finantsoskusi.

Bizplay turundusjuhi, ettevõttemajanduse üliõpilase Uku Lilleväli sõnul on Bizplay väga üldiselt öeldes programm, mis teeb koolinoortest ettevõtjad. Selle abil õpetatakse alg- ja põhikooliõpilastele ettevõtlust ja teadmisi rahast.

«Jaotame õpilased meeskondadesse, kes hakkavad omavahel ostma ja müüma ning oma ettevõtteid arendama. Ülesandeid lahendades kogevad nad kõike, mis ettevõtluse juurde käib, alustades turundusest ja müügist ning lõpetades finantside, klienditeeninduse ja dokumentide haldamisega,» kirjeldab Uku.

Mänguolukorras jäljendatakse linnakut, majanduskeskkonda, kus on oma eripäradega ettevõtted, mille töötajad omavahel suhtlevad ja tehinguid teevad. Praegu on valmis kaks erinevat mängu: üks algklassidele ja teine põhikooliõpilastele.

Nn väikeste mäng on perefirmadepõhine, keskenduses eeskätt säästmisele. Selgitatakse, kust raha tuleb ja millele see peres kuluda võib. Suurte mängu eesmärk on õpetada raharinglust ja rääkida lahti maksude põhimõte: miks ja kellele neid makstakse ning kuhu osa palgast tulevast rahast seeläbi kaob.

Kujutlusvõimet ergutav koostöö

Miks on Bizplay oluline?

«Kui tahame kasvatada ühiskonda, kus inimesed suudavad ise mõelda ja oma ideid teostada, siis on vaja neile seda õpetada. Lapsed on taibukad ja saavad väga hästi hakkama, kui neile anda võimalus vastutada.»

– Evelin Rätsep, ettevõtlusküla tegevjuht

 

«Mulle tundub, et ettevõtlikkus annab võimaluse inimestel ise otsustada. Olla oma elu peremees. Soovime oma tegevusega edendada ettevõtlus- ja finantsoskuseid  Eestis ja kaugemal.»

– Uku Lilleväli, Bizplay turundusjuht

 

«Mäng näitab hästi, kui loomingulised on lapsed. Mingeid olukordi lahendavad nad isegi paremini kui täiskasvanud, sest nad mõtlevad vabamalt. Mängus õpivad lapsed, kust raha tuleb ja kuhu maksud lähevad, mis tagajärjed nende tegudel on. See on oluline, et meil oleks tulevikus head ettevõtjad ja töötajad.»

– Tõnis Petersell, Bizplay juhendaja ja tulevase linnaku juht

 

«Kui tahad päriselus midagi saavutada, pead oskama ka teistega koostööd teha. See mäng annab lastele meeskonnatöö kogemuse, mis on tänapäeval väga suur väärtus.»

– Ave Rosenberg, Bizplay juhendaja

Bizplay rakendus on osa lastele mõeldud mängust, mida MTÜ Ettevõtlusküla nime all hakati arendama juba neli ja pool aastat tagasi. Esimesed proovimängud ja testid tehti 2011. aasta sügisel.

«Õpetajad kasutaksid koolis mängulisi lahendusi väga hea meelega, aga neil ei ole endal aega selliseid asju arendada. Meie tahame pakkuda neile valmis raamistikku, mille abil koolilastele ettevõtliku prisma kaudu majandusest selgem pilt anda,» selgitab ettevõtlusküla tegevjuht Evelin Rätsep.

Praegu on mängu juhendajatel koolides käies kaasas kärutäis asju, millega pannakse püsti väike linnak, kus tegevus toimub. Iga ettevõte – mängus on neid viis kuni seitse – saab oma ala ja väikese hulga vahendeid, mille abil tööd teha ja ülesandeid lahendada.

Näiteks öeldakse poepidajale, et kui töötajad saavad massaažis käia, on nad õnnelikumad, teevad hoolsamalt tööd ja teenivad poele rohkem raha. Kui poepidaja otsustab selle peale massaažisalongilt teenust tellida, saavad sellest kasu mõlemad ettevõtted.

Enamik ettevõtteid, mida ülesannetes mainitakse, on samad, mis mängus osalevad. Nii peavad õpilased omavahel suhtlema. Koos tuleb leida lahendus: näiteks teenuse või toote hind, mis mõlemale poolele sobib.

Rollidesse paremini sisse elamiseks saavad lapsed ka mõned rekvisiidid. Näiteks on iluteenuseid pakkuval ettevõttel olemas peegel ja juuksehooldusvahendid, meditsiiniettevõtte töötajatel aga arstikitlid ja stetoskoop.

Ettevõtlusküla üks asutajatest, Mehis Pärn ütleb, et Bizplay platvormi lisamine on teinud mängu lihtsamaks ja samas põnevamaks. Tänu sellele on ka kergem tagasisidet anda.

Rakendus muudab mängu sisukamaks

«Alguses oli meil suur patakas pabereid ja väga täpselt määratud, kes ja millal kuhu läheb. Päriselus aga asjad alati nii ei ole. Bizplay pakub tahvelarvutis meie loodud eri raskusastmega ülesandeid juhuslikus järjekorras. Nii on iga mäng erinev ja õpilased satuvad olukordadesse, kus nad peavad ise otsuseid langetama,» räägib Mehis.

Esmapilgul kõrvalt vaadates võib see tunduda raske, aga juhendajad aitavad mängu mõtestada ja annavad seletuste kõrval edasi ka uusi teadmisi.

«Koolis öeldakse enamasti väga selgelt ette, mida peab tegema, tänapäeva noor tahab aga ise mõelda – anna ainult raamistik ette. Lastel on soov kogu aeg uusi asju proovida,» täiendab Evelin.

Praeguseks on sellise ettevõtluskoolituse saanud umbes kaks tuhat Kesk- ja Lõuna-Eesti last. Bizplay arendamise ja oma püsilinnaku saamisega loodetakse sama paljude lasteni jõuda juba järgmisel kooliaastal.

Mehise sõnul on aastat vaadates palju kuid, kui mänge koolis teha ei saa. Oma osa võtavad ära nii koolivaheajad kui ka eksamid ja nendeks kuluv ettevalmistusaeg.

«Kui meid kooli tellitakse, võib see logistiliselt üsna kalliks minna: tuleme mitmekesi koos kärutäie asjadega, ehitame mängukoha üles ja saame päevaga koolitatud kaks klassitäit lapsi. Mõistlikum oleks tulla meie juurde püsilinnakusse või koolitusele, et mängu hiljem ise endale sobival ajal koolis teha,» viitab ta.

See ongi suund, kuhu Bizplay’d arendades minna tahetakse. Platvormi abil saab luua õppemängude komplektid, mida koolidele pakkuda. Bizplay põhiülesandeks jääks eeskätt metoodika arendamine.

Hea abivahend õpetajatele

IT-platvormile saab luua mängupõhju erinevate fookuste ja pikkustega, samuti eri vanuse ja suurusega rühmadele. Selline õppematerjalide kogum oleks hea tööriistakast õpetajatele, kes seda oma töös kasutada saaksid.

Uku Lilleväli lisab, et Bizplay arenguvõimalused on tohutud, sest ettevõtlusõppe väärtust mõistetakse maailmas üha enam. Rakendus aitab ettevõtluse põhitõed inimestele tõhusalt lähemale tuua.

«Tahame oma rakenduse arendada mängu keskmeks. Sealt saavad juhendust nii mängus osalejad kui ka selle korraldajad, seal on meeskondade ja mängijate profiilid, internetipank ja ülevaade, kuidas kellelgi mängus teistega võrreldes parasjagu läheb,» toob Uku näiteks.

Ettevõtlusmäng toetab lisaks nii eri õppeainete lõimimist kui ka pööratud kooli mudelit. Ülesandeid lahendades ei puututa kokku vaid ettevõtlusega, oma kindel osa on näiteks matemaatika-, eesti keele ning kunstialastel teadmistel ja oskustel. Ülesandeid lahendades õpivad lapsed kasutama ka tarvilikke ülekantavaid oskusi.

«Koolisüsteemi ülesehitus on väga pikka aega olnud ainetunnipõhine ja nii ongi erinevaid aineid keeruline omavahel integreerida. Meie saame ära võtta põhjenduse, et pole õppevahendit, mida nende lõimimiseks kasutada,» viitab Mehis.

Samamoodi õpetab see koolitööle kuluvat aega paremini kasutama. Tavaliselt kuulatakse koolis õpetajat ja ülesannete lahendamine, milles oleks just abi vaja, jääb koduseks tööks. Pööratud kooli mudeli põhjal tuleb toimida vastupidi: lugeda ja end teemaga kurssi viia kodus ning siis koolis koos kaaslastega arutleda ja tekkinud küsimustele õpetajalt vastuseid saada.

Mängu kontekstis saaks rakenduse kaudu vajalikke eelteadmisi andvaid tekste lugeda ja videoid vaadata juba kodus ning siis tulla kooli teistega mänguliselt õppima, uusi teadmisi praktikas katsetama ja kinnistama.

Ettevõtlusküla saab oma linnaku

Praeguseks on koos nn miinimumpakk, mida ettevõtluse õppimiseks ja õpetamiseks tarvis. Sügiseks või järgmise aasta alguseks on plaan valmis saada esimene viimistletud tooteversioon, millega õpetajad ka iseseisvalt, ilma Bizplay juhendajateta hakkama saaksid. Selleks on aga veel päris palju tööd vaja teha, tõdevad koolitajad.

Tootepaketis, mida koolituse läbinud õpetajad ise kasutada saavad, hakkab olema Bizplay rakendus koos juhendmaterjaliga õpetaja ja mängumaterjalidega õpilaste jaoks ning nn ettevõtete stardipakk. Sinna kuuluvad näiteks ettevõtete kirjeldused, hinnakirjad, oma plangid ning ettevõtlusmängu raha – jaaf’id.

Võib-olla pannakse tulevikus kokku ka nn emotsionaalsed pakid muude esemetega, mis mängule kaasa aitavad: nagu näiteks arstikitlid, peeglid jm. Praeguste plaanide kohaselt jäetakse mänguruumide kujundamine aga esialgu koolidele nende endi soovide ja võimaluste järgi.

Sügisel avab ettevõtlusküla Tartus Narva maantee alguses oma linnaku, kuhu saab tulla näidismänge mängima ja koolitusi saama. Seal katsetatakse ka uusi mänge ja arendatakse neid tagasiside põhjal edasi.

«Aadressil Narva maantee 3 olev maja on plaanis teha terve Tartu ettevõtluse tugivõrgustiku koduks. Meie linnakule lisaks tuleb sinna veel palju põnevaid kohti. Idee järgi saab sellest esitluskeskus, kus näidatakse, mis sorti ettevõtlusega Tartus üldse tegeleda saab,» avaldab Mehis.

Galerii: 

Jaga artiklit

Märksõnad

ettevõtlus