TÜ sihtasutuse stipendiumid

Stipendiumid

Edith Reimani stipendium – 1 stipendium 1500 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima kõigi Eesti ava­õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilased, kelle sotsiaal- või humanitaarvaldkonnas tehtav teadustöö on seotud järgmiste väärtustega: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.

KPMG stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on väga hea õppeedukus, aktiivne valmisolek kohtuda KPMG Baltics OÜ esindajatega. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima kõikide Eesti avaõiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase õppeaasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi eest on võimalik rahastada osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ning töötamist välismaa teadusasutuste juures. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.

Nadia Walteri stipendium – kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumit. Taotleda saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna (v.a sporditeaduste ja füsioteraapia) doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teema on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.

Perekond von Tschishevsky Mälestusfond – kuni viis 1000 euro suurust stipendiumit. Stipendium on mõeldud TÜ Pärnu kolledži edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.

Helga ja Elmar Minnuse mälestusfondi stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumi saaja peab olema TÜ üliõpilane, noor teadlane või õppejõud (vanus kuni 41 a). Muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud Eesti traditsiooniliste üliõpilasorganisatsioonide liikmed. Stipendiumi saavad taotleda ka üliõpilasorganisatsioonid eesmärgiga osaleda akadeemilistel üritustel Rootsis. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2016 Tartu ülikooli sihtasutusele.

Täpsem teave ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn). 

Jaga artiklit

Märksõnad

stipendiumid