TÜ sihtasutuse stipendiumid septembris 2016

Stipendiumid

Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – 1 stipendium 500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid).

Peeter Põllu stipendium – 1 stipendium 1920 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased (alates kaheksandast õppesemestrist lõimitud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud pedagoogika-alases arendustegevuses.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2016 Tartu ülikooli sihtasutusele.

Täpsem teave ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn).

Jaga artiklit

Märksõnad

stipendiumid