Aprill 2019, nr 4
Aktiivse õppimise mudel õppeaine konteksti kohandatuna (alus: Lawson ja Lawson 2013).
Märksõnad: 

Kui kõik sujub plaanipäraselt, saab juba sel kevadel anda õppeinfosüsteemis õppeainete kohta tagasisidet uuele küsimustikule vastates.

Aprill 2018, nr 4
FOTO: Virgo Siil
Semestri lõpus ei pruugi üliõpilasel aine head ja vead enam meeleski olla.
Märksõnad: 

Iga semestri lõpus täidavad üliõpilased õppeinfosüsteemis kohustuslikus korras tagasisideküsimustikku. Selle üle võib vaielda, kui erapooletult vastatakse ja paljukest tudengil semestri lõpus üldse õppekorraldusest meeles on. Selline tagasisidesüsteem võib aga peagi muutuda.

Juuni 2016, nr 6
Illustratsioon: Mark Šandali
Märksõnad: 

Esimesel aprillil toimunud senati koosolekul küsis professor Mihkel Zilmer Tartu ülikooli õppeainete tagasiside kontekstis: «Postimees pani oma nimetu kommentaariumi kinni, aga kas meil on akadeemiline ülikool?»

Kommunikatsiooniteaduste seisukohast vaadatuna on täpsem rääkida ka TÜ õppeainete tagasiside puhul pigem anonüümsest kommentaariumist kui tagasisidest. Miks, seda püüan alljärgnevalt selgitada.

Juuni 2016, nr 6
ILLUSTRATSIOON: Mark Šandali
Märksõnad: 

Üliõpilaste tagasiside on väga oluline nii tudengitele endile kui ka õppejõududele ja ülikoolile tervikuna. Palju sõltub aga kogutud teabe laadist.

Selles, et tagasiside aitab kursuste ja tervikuna õppe kvaliteeti parandada, on nõus kõigi valdkondade õppeprodekaanid. Seda aga juhul, kui saadud teave on põhjendatud ja lahendusi pakkuv.

Meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Anti Kalda leidis, et üliõpilaste märkused muutuksid tõsiseltvõetavamaks näiteks siis, kui seda peaks tegema enda nime all – nii tuntakse oma sõnade eest suuremat vastutust.

Veebruar 2015, nr 2
FOTO: Andres Tennus
Konverents "Õppejõult õppejõule 2015: kollegiaalne tagasiside" võttis sügissemestril kogetu kokku ja andis õppejõududele võimaluse jagada kogemusi laias ringis.
Märksõnad: 

Eelmise kuu alguses toimus Tartu ülikooli raamatukogus konverents «Õppejõult õppejõule 2015: kollegiaalne tagasiside», millest võttis osa 150 õppejõudu. Konverents võttis kokku sügissemestri kollegiaalse tagasiside mõtted, kogemused ja tunded, mis õppejõududel protsessi käigus tekkisid.

Telli voog RSS - tagasiside
Telli voog RSS - tagasiside