Veebruar 2018, nr 2
Märksõnad: 

Küsitlusele vastas 1641 töötajat (47,4% vastamiskutse saanud inimestest). Koondpilt tugiüksute tööst kujunes 316 hinnangu põhjal, mille andsid üksuste juhid ning administratiivtöötajad valdkondadest ja tugiüksustest.

Märts 2017, nr 3
FOTO: Andres Tennus
Märksõnad: 

Eelmise aasta lõpus said kõik ülikooli töötajad anda oma töökeskkonna kohta tagasisidet ülikooli iga-aastases töörahulolu küsitluses. Küsitluse tulemustest selgub, et üldiselt on enam kui 94% vastanutest oma tööga ülikoolis rahul. Peamiste murekohtadena toodi aga välja madal rahulolu palga suurusega, tagasiside saamise vähesus ja see, et töö ei jäta inimestele oma isikliku elu jaoks piisavalt aega.

Aprill 2014, nr 4
FOTO: Andres Tennus
Töörahulolu määravateks teguriteks on nii ümbruskond, kolleegid kui ka töövahendid.

Palk ja juhtimispraktika on töökeskkonna küsitluse järgi jätkuvalt teemad, milles on ülikoolis arenguruumi.

Telli voog RSS - töörahulolu
Telli voog RSS - töörahulolu