Mai 2016, nr 5
FOTO: Darren Baker
Märksõnad: 

Viimastel aastatel on Tartu ülikooli töötajate keskmine kogupalk jõudsalt tõusnud, dubleerimine vähenenud ja ajakasutus mõistlikumaks muutunud.

Oktoober 2015, nr 9
Märksõnad: 

Personalitöö ja palgakorralduse peaspetsialisti Berit Priksi magistritööst selgus, et ülikooli uued töötajad väärtustavad nii enda kui ka tööandja valmisolekut pikaajaliseks töösuhteks.

Magistritöö raames korraldatud uuring TÜ uute töötajate hulgas tõi välja, et töötajad tajuvad kohustust täita muutuvaid tööülesandeid, mis võimaldavad tööandjal olla konkurentsivõimelisem ning ühtlasi ka tööandja kohustust soodustada töötaja õppimist.

Aprill 2014, nr 4
FOTO: Andres Tennus
Töörahulolu määravateks teguriteks on nii ümbruskond, kolleegid kui ka töövahendid.

Palk ja juhtimispraktika on töökeskkonna küsitluse järgi jätkuvalt teemad, milles on ülikoolis arenguruumi.

Telli voog RSS - töötajad
Telli voog RSS - töötajad