Teated

Teated

Mais TÜ aulas: 3. mail kell 14 dr Erich Laisaare 100. sünniaastapäevale pühendatud  mälestuskonverents, kell 19 Tartu akadeemilise meeskoori kontsert; 9. mail kell 19 Mart Reiniku gümnaasiumi kontsert; 10. mail kell 10 konverents «EÜE  sünnipäev – 50 aastat esimesest töösuvest»; 11. mail kell 15 Tartumaa «Aasta Ema» 2013 kontsertaktus; 12. mail kell 16 emadepäeva kontsert; 15. mail kell 18 Elleri muusikakooli tulevikumuusikute kammerkontsert; 17. mail kell 12 väärikate ülikooli aktus, kell 17 Elleri muusikakooli noorteosakonna suur kevadkontsert; 18. mail kell 13 Balti rahvaste kommersi 50. aastapäevale pühendatud aktus; 19. mail kell 18 kontsert «Heli ja Keel»; 21. mail kell 18 Saksa koori kontsert; 22. mail kell 18 Elleri muusikakooli tulevikumuusikute sümfooniaorkestri ja solistide kontsert; 24. mail kell 21 TÜ kammerkoori kontsert «Lendutõus»; 25. mail kell 14 Tartu I muusikakooli lõpuaktus; 27. mail kell 18 Elleri muusikakooli kooridirigeerimisosakonna riigieksam-kontsert; 30. mail kell 15 rektori tänuüritus pedagoogilise praktika juhendajatele koolides.

TÜ pensionäride ühingus Vitae: 9. mail kell 11 humanitaaria klubi; 14. mail kell 13 lauluklubi; 15. mail kell 16 kevadpidu ülikooli kohvikus; 23. mail kell 9 ekskursioon jääaja muuseumisse, väljasõit Vanemuise alumisest parklast, registreerimine 7. ja 9. mail Vitae ruumides.

Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolekud: 8. mail esineb Erki Tammiksaar ettekandega  «Põlevkivitööstuse sünd Eestis» ning 22. mail peab Kristel Rattus loengu «ERM-i uue Eesti kultuuriloo püsinäituse «Eestimaa dialoogid» ettevalmistamine». Kõnekoosolekud toimuvad kell 16.15 aadressil Lossi 3‒425. Lisainfo: www.ut.ee/OES.

3. mail korraldab TÜ Euroopa kolledž sotsiaalteaduskonna hoones Lossi 36–215 Euroopa parlamendi Eesti saadikute debati «Euroopa Liit globaalsel areenil. Kas tõusev või langev täht?». Seekordsel debatil arutatakse, millist positsiooni on Euroopa Liit praegu hoidmas maailma kontekstis ja kuidas võiks tulevikus edasi minna. Kõikidel kuulajatel on võimalik küsimusi küsida ja parlamentääride vastuste üle hääletada.

8. mail kell 12 peab Hispaania näitekirjanik Juan Mayorga skandinavistika raamatukogus (Ülikooli 17, 3. korrus) hispaaniakeelse loengu «El teatro de Juan Mayorga». Mayorga on üks menukamaid ja premeeritumaid tänapäeva Hispaania näitekirjanikke. Tema draamatekste on tõlgitud 23 keelde, näiteks näidend «Lõputu rahu» on ilmunud ka eesti keeles.

8. mail kell 15.45 toimub Oeconomicumis (Narva mnt 4–A114) dr Joseph Lau avalik loeng «Creating and Sustaining Competitive Advantage – The Case of Singapore». Üritust korraldab majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool.

17. mail kell 10 peab tsiviilõiguse dotsendi ametikohale kandideeriv Mari Ann Simovart venia legendi «Avalik vs konfidentsiaalne riigihankeleping». Loeng toimub TÜ  õigusteaduskonna Tallinna osakonnas (Kaarli pst 3‒101).

Jaga artiklit