Stipendiumid

Stipendiumid

TÜ sihtasutus kuulutab välja konkursi järgmistele stipendiumitele

Peeter Põllu stipendium

Stipendiumi suurus on 1920 eurot. Stipendiumi saavad taotleda TÜ õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika arendustegevuses.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada TÜ sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. juuniks 2013 elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV-d, ülevaadet taotleja erialalisest tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel http://sihtasutus.ut.ee, ülevaade pedagoogika arendustegevusest (lisada elektroonsele taotlusele)

Stipendium antakse üle uue õppeaasta alguses.

Playtech Estonia stipendiumid

Välja kuulutatakse kolm 1600 euro suurust stipendiumi. Stipendiumitele on oodatud kandideerima matemaatika-informaatikateaduskonna informaatika ja infotehnoloogia eriala bakalaureuseõppe viimase aasta ja magistriõppe 1. aasta üliõpilased, kes

  • omavad häid tulemusi õppetöös;
  • on aktiivsed informaatikaalases teadus- ja arendustegevuses;
  • jätkavad õpinguid magistriõppes 2013/2014. õppeaastal.

Taotlusi saab esitada 1. maist kuni 1. juunini. Stipendiumid makstakse välja uue õppeaasta alguses.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. juuniks 2013

elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel http://sihtasutus.ut.ee

Olev ja Talvi Maimetsa stipendiumid

Välja antakse kolm 1280 euro suurust stipendiumi. Stipendiumi saavad taotleda TÜ arstiteaduskonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna rakubioloogia eriala magistrandid ja doktorandid.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi (magistrandid, doktorandid),  erialalist edukust (arst-residendid), motivatsiooni edasiõppimiseks ja tulevikuplaani omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. juuniks 2013 elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV-d, ülevaadet taotleja erialalisest tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust, stipendiumi kasutamise eelarvet) sihtasutuse kodulehel http://sihtasutus.ut.ee ja välismaal stažeerimise korral vastuvõtva kõrgkooli või kliiniku kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (lisada elektroonsele taotlusele).

Lisainfo stipendiumite kohta TÜ sihtasutuse kodulehel http://sihtasutus.ut.ee e-post: tysiht [at] ut.ee, tel 737 5852.

Jaga artiklit