Arvi Freiberg.
FOTO: teaduste akadeemia

Arvi Freiberg – 65

Juubel

TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor, TÜ füüsika instituudi biofüüsika ja keskkonnafüüsika osakonna juhataja akadeemik Arvi Freiberg on rahvusvaheliselt tuntud teadlane, kelle neli aastakümmet väldanud töö pigment-valk komplekside uurimisel on kaasa aidanud fotosünteesi kõige varasemates protsesside mõistmisele: kuidas neelatakse ja kasutatakse valgust.

Pärast Tallinna tehnikaülikooli lõpetamist (1971) astus Arvi Freiberg aspirantuuri Eesti TA füüsika instituudis ja kaitses füüsika-matemaatikateaduste kandidaadi kraadi (1976). Järgnev teadlastee keskendus energiasiirde radade ja kiiruste määramisele bakterite membraanide fotosüsteemides originaalsete selektiivspektroskoopia meetoditega, millele kokkuvõttena järgnes füüsika-matemaatikadoktori kraad (1986).

Praeguseks on juubilarilt ilmunud ligi 200 teaduslikku artiklit rahvusvahelistes ajakirjades. 1995–1998 oli ta Euroopa esindaja rahvusvahelises fotosünteesi ühingus. Arvi Freibergi on New Yorgi teaduste akadeemia liige (1996), rahvusvahelise fotosünteesi uurimise ühingu asutajaliige (2003) ning Euroopa laserandmete klastri LASERLAB EUROPE ekspert.

Oma edu aluseks peab juubilar koostööd töörühmas ja originaalset kohapeal loodud teaduslikku aparatuuri: kõrgsageduslike impulsslaserite seostamist pikosekundilist ajalist lahutust võimaldavate valgusdetektoritega. Hiljutised uuringud kõrgete rõhkude mõjust elektronergastuste siirdekiirusele fotosünteetilises membraanis võimaldavad järeldusi teha ka tegelikes elutingimustes toimuvate protsesside kohta.

Pingelise teadustöö kõrvalt on juubilar alati leidnud aega spordiks ja maakodu rajamiseks. Traditsiooniks on kujunenud igasuvised meeleolukad õppeaasta lõpetamised kolleegidega Mõrsjamäel.

Sõbrad, kolleegid ja õpilased molekulaar- ja rakubioloogia instituudi biofüüsika ja taimefüsioloogia õppetoolist ja füüsika instituudi biofüüsika laboratooriumist õnnitlevad juubilari ja soovivad talle jätkuvat energiat ja uusi tulemusi lemmikalal.

Kolleegid ja sõbrad

Jaga artiklit