Tunnustused

Tunnustusavaldused

TÜ väikese medali ja tänukirjaga tunnustati 80. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi materjaliteaduse osakonna endist inseneri Arlentin Laisaart, 65. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna biofüüsika ja taimefüsioloogia professorit, akadeemik Arvi Freibergi ning 50. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi direktorit Leho Ainsaart.

TÜ väikese medali pälvisid 75. sünnipäeval matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitprofessor, akadeemik Gennadi Vainikko ning 60. sünnipäeval sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi inglise keele ja kultuuri lektor, klassiõpetaja programmijuht Evi Saluveer.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 65. sünnipäeval matemaatika-informaatikateaduskonna dekaani, matemaatilise statistika professorit Tõnu Kollot.

TÜ tänukirja pälvisid ülikooli sihtasutuse endine juhataja Ruth Kotsar, 80. sünnipäeval arstiteaduse audoktor Fritz Gustav Folke Sjöqvist ja kehakultuuriteaduskonna endine kauaaegne õppejõud Linda Jaanson, 70. sünnipäeval raamatukogu kogude arenduse osakonna raamatukoguhoidja Kaarin Viirsalu, 65. sünnipäeval arstiteaduskonna sisekliiniku reumatoloogia dotsent ja vanemteadur Riina Kallikorm ning 50. sünnipäeval filosoofiateaduskonna germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi vene kirjanduse poeetika dotsent Roman Leibov.

Jaga artiklit