Peep Veski

In memoriam

10.01.1950–01.10.2014

Meie hulgast on lahkunud Tartu ülikooli farmaatsia instituudi juhataja professor Peep Veski. Armastatud õppejõu, kolleegi ja sõbra lahkumine on valus kaotus nii Eesti kui ka Euroopa farmaatsiaüldsusele.

Kohtla-Nõmmel sündinud Veski astus 1968. aastal farmaatsiat õppima TRÜ-sse. Siiski pole ta Tartu ülikooli vilistlane, vaid lõpetas hoopis Ungaris Budapesti Semmelweisi arstiteaduste ülikooli proviisori kutsega. Ka järgnevad aastad õppis ja töötas ta Budapestis ning kaitses bioloogiateaduste kandidaadi kraadi Ungari teaduste akadeemias 1980. aastal.

Biofarmaatsiaalase doktoritöö kaitses Veski Helsingi ülikoolis 1994. aastal. Kaks aastat hiljem kinnitati ta Tartu ülikoolis galeenilise farmaatsia erakorralise professori kohale ning aastal 1998 ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia korraliseks professoriks ning ühtlasi TÜ farmaatsia instituudi juhatajaks. Olles aastatel 1998–2002 ka arstiteaduskonna prodekaan, jätkas ta instituudi juhtimist käesoleva ajani ning täitis samal ajal nii proviisorite magistriõppe kui ka doktoriõppe programmijuhi ülesandeid.

Alates 1996. aastast oli professor Veski aktiivne Euroopa farmakopöa eri komisjonides ja töörühmades, töötas konsultandina Eesti ravimiametis, kuulus mitme farmaatsiaväljaande toimetusse ning oli valitud rahvusvaheliste organisatsioonide juhatusse. Ta oli Eesti akadeemilise farmaatsia seltsi asutajaliige ning kauaaegne juht. Veski osales aktiivselt rahvusvaheliste konverentside korraldamises nii Eestis kui ka Euroopas. Rahvusvaheliselt hinnatakse eriti kõrgelt tema panust farmaatsiahariduse edendamisel ning hariduse kvaliteedi kindlustamise süsteemi väljaarendamisel. Farmaatsiahariduse edendamise eest anti talle Madridi Complutense ülikooli medal (2006) ning Eesti akadeemilise farmaatsia seltsi tunnustus (2010).

Kui aastatel 1975–1989 tegeles professor Veski farmakognoosia ja fütokeemia alaste uuringutega, siis alates 1990. aastast keskendus ta teadustööle biofarmaatsia ning farmatseutilise tehnoloogia vallas, huvitudes peamiselt füüsikalisest farmaatsiast, ravimvormide disainimisest, tahke faasi struktuuranalüüsist, nanotehnoloogiast ja raviaine vabanemise modifitseerimisest. 2003. aastal valiti Veski Hispaania kuningliku akadeemia korrespondentliikmeks ning 2013. aastal promoveeriti Semmelweisi ülikooli audoktoriks. Teda on tunnustatud ka Euroopa farmaatsiatööstuse assotsiatsioonide föderatsiooni auhinna, TÜ arstiteaduskonna medali ja TÜ medaliga.

Peep Veski oli sihikindel, nõudlik nii enese kui ka teiste vastu, samas abivalmis ning südamlik, tohutu töö- ja õppimisvõimega, erudeeritud õpetaja, kes oli eeskujuks nii kolleegidele kui ka üliõpilastele. Taastunud oma raskest haigusest, jätkas ta endise entusiasmiga farmaatsiahariduse arendamist ja pühendas kogu oma jõu TÜ farmaatsia instituudi arengule ja püsima jäämisele. Oma tegemiste kõrval jõudis ta aastaid laulda Tartu akadeemilises meeskooris, olla hea abikaasa, isa oma tütardele ning vanaisa kolmele lapselapsele.

Mälestus armastatud õpetajast ja kolleegist jääb meiega!

TÜ farmaatsia instituut

TÜ arstiteaduskond

Jaga artiklit