Nadežda Ivanova – 60

Juubel

23. oktoobril tähistas juubelit majanduskandidaat, raha ja panganduse dotsent Nadežda Ivanova.

Nadežda on olnud Tartu ülikooliga seotud 40 aastat, alguses rahanduse ja krediidi kateedris tudengina õppides ja pärast 1978. aastal ülikooli cum laude lõpetamist õppejõuna. 1986. aastal kaitses ta Peterburi riiklikus majanduse ja rahanduse ülikoolis edukalt kandidaadiväitekirja ning 1989. aastal anti talle dotsendi kutse.

Läbi kogu Eesti iseseisvusaja on Nadežda õpetanud sadadele, kui mitte tuhandetele TÜ tudengitele panganduse aluseid ja kommertspankade toimimismehhanisme, juhendanud hulganisti bakalaureuse- ja magistritöid. Ta on olnud mitmete hinnatud pangandusõpikute autor ja kaasautor. Värskeim neist nägi trükivalgust just käesoleval sügisel, poolteist kuud enne Nadja juubelit.

Kui keegi on töötanud pikki-pikki aastaid ühes organisatsioonis, on just töökaaslased need, kellelt küsida, millise inimesega on tegemist. «Kuldne inimene» – just sellised on ühe kauaaegse kolleegi sõnad Nadja kohta. Ta on alati abivalmis, kohusetundlik, sõbralik, viisakas ja tagasihoidlik. Need on iseloomujooned, mida hinnata ja millest eeskuju võtta.

Soovime Nadjale tugevat tervist, optimismi ja palju-palju õnne!

Kolleegid rahanduse ja majandusarvestuse õppetoolist

Jaga artiklit