Õnnitleme

Õnnitlused

90

Vilma Trummal, filosoofiateaduskonna emeriitdotsent – 21. november

75

Kiira Allikmets, filosoofiateaduskonna emeriitdotsent – 27. november

70

Richard Villems, arheogeneetika professor, akadeemik – 28. november

65

Sirje Kaur, naha- ja suguhaiguste dotsent – 3. november

Mare Toom, vanemlaborant – 7. november

Väino Sammelselg, anorgaanilise keemia professor – 13. november

60

Jukka Veli Hiltunen, külalisprofessor – 10. november

Anu Aluoja, kliinilise psühholoogia dotsent – 21. november

55

Tiit Vaasna, üldkirurgia assistent – 7. november

Marju Rosenthal, vastutav sekretär – 13. november

50

Toomas Anepaio, õiguse ajaloo lektor – 12. november

Aive Liigant, neuroloogia vanemassistent – 18. november

Auni Vardja, raamatupidaja – 26. november

Esta Pilt, täiendusõppe programmijuht – 30. november

Anu Rjabinin, raamatukoguhoidja – 30. november

45

Meelis Pärtel, botaanika professor – 3. november

Arnold Kristjuhan, rakubioloogia vanemteadur – 28. november

Elica Mateo Krikk, õppekorralduse spetsialist – 30. november

35

Margus Kõomägi, ärirahanduse lektor – 20. november

30

Heiki Int, infotehnoloogia tehniline arhitekt – 16. november

Meelis Eller, keskkonnafüüsika labori spetsialist – 17. november

Kersti Vaarmets, füüsikalise ja elektrokeemia teadur – 24. november

Evelin Lehtoja, sekretär – 28. november

Jaga artiklit