Valner Krinal

In memoriam

03.12.1929–19.06.2014

Meie hulgast on lahkunud Tartu ülikooli majandusteaduskonna emeriitprofessor Valner Krinal. Tema tee jäi peatuma 85. eluaastal.

Valner Krinali elu oli lahutamatult seotud TÜ majandusteaduskonnaga. Lõpetanud õigusteaduskonna, kutsuti Krinal 1964. aastal õigus-majandusteaduskonda majandusajaloo õppejõuks. Samal aastal kaitses ta kandidaadiväitekirja. 1968 sai temast dotsent ning 1989 professor. Aastatel 1978–1983 oli ta teaduslik juhendaja kaubanduslaboris, kust võrsus mitmeid praegusi õppejõude. Tal oli oluline roll nii Pärnu kolledži kui ka vilistlasühingu Hermes käivitamisel.

Professor Krinali õppe- ja teadustöö keskmes oli majanduse ja majandusteaduse ajaloo temaatika. Tema koostatud õppevahendid nii maailmamajanduse kui ka Eesti majanduse arengust on põhilisteks õppematerjalideks praegustelegi majandusajalugu õppivatele üliõpilastele. Selle kõrval pani ta kaante vahele ka majandusteaduskonna enda ajaloo.

Ainulaadne oli Valner Krinali panus majandusteaduskonnas seetõttu, et Krinalist sai 1968. aastal taasloodud iseseisva majandusteaduskonna esimene dekaan. Seda ametit pidas ta kauem kui keegi teine enne või pärast teda: 19 aastat. Tänu temale valitses teaduskonnas alati sõbralik ja viljakas töökeskkond. Tal oli eriline oskus maandada toonases ühiskonnas tavalisi pingeid fassaadi ja tegelikkuse, ülemuste ja alluvate, õppejõudude ja üliõpilaste vahel. Valner Krinal püüdis asju ja elu näha läbi huumoriprisma ning nalja ja naljakate juhtumiste jagamisel polnud ta kitsi.

Laulva revolutsiooni käigus algasid Krinali juhtimisel ka esimesed sisulised ümberkorraldused teaduskonnas. Valner Krinal ja koos temaga majandusteaduskond ei jäänud ajale jalgu. Ja ehkki 1995. aastast sai Valner Krinalist meie emeriitprofessor, ei kadunud side teaduskonnaga. Seetõttu on loomulik, et Valner Krinal pälvis 1999. aastal esimesena majandusteadlastest Tartu ülikooli suure medali ja 2004. aastal ka ülikooli teenetemärgi.

Väga südamelähedane oli Krinalile ühistegevuse areng Eestis, mille kohta ilmus tema põhjalik uurimus. Pikki aastaid töötas ta akadeemilise ühistegevuse seltsi juhatuse esimehena ja oli Eesti ühistegemise liidu nõukogu liige. Lisaks jätkus tal aega osalemiseks üliõpilasseltsi Liivika tegemistes.

Valner Krinal pälvis kauaaegse viljaka töö, korrektsuse ja heasoovlikkusega kolleegide ja üliõpilaste lugupidamise. Tema inimlik suhtlemis- ja juhtimisoskus on meile endiselt eeskujuks. Helge mälestus Valner Krinalist ei kustu.

Kolleegid majandusteaduskonnast

Jaga artiklit