Ela Kogerman-Lepp – 90

Juubel

FOTO: Margus Ansu / Postimees / Scanpix

26. juulil tähistab auväärset juubelit TÜ anatoomia instituudi kauaaegne anatoomia osakonna juhataja, teadlane, armastatud kolleeg ja õppejõud, emeriitdotsent Ela Kogerman-Lepp.

Pärast meditsiinikandidaadi kraadi kaitsmist Leningradi sanitaarhügieeni meditsiini instituudis 1955. aastal on tema elu, teadus- ja pedagoogiline tegevus olnud pühendatud inimese anatoomia uurimisele ja õpetamisele.

Ela tööleasumisega anatoomia kateedrisse sai anatoomia teadus- ja õppetegevus, mis oli sõjajärgsetel aastatel näidanud väsimuse märke, uue hingamise. Noor teadlane oli täis indu, vaimustust, ideid käivitada teadustöö uute ajakohaste teemade ja uusimate makromikroskoopiliste uurimismeetoditega, luues selleks ka võimaliku materiaalse baasi.

Tema teaduslik koostöö Moskva ja Leningradi juhtivate meditsiiniinstituutidega tipnes sel perioodil kolme meditsiinikandidaadi kraadi kaitsmisega anatoomia kateedris. Teadlaste järelkasvu vajadust hinnates elavdas ta anatoomia ringi tööd, mille vastu üliõpilased tundsid suurt vaimustust ja entusiasmi. Ela mitmekülgne teaduslik tegevus on seotud parenhümatoossete organite lümfi- ja veresoonte ning struktuuriühikute seoste uurimisega. Tema sulest on seni ilmunud 116 teaduslikku publikatsiooni.

Õppejõuna iseloomustab teda lai silmaring, suur pedagoogiline kogemus, korrektsus ning nõudlikkus. Õppetöö ajakohastamiseks ja nõudlikkuse suurendamiseks suunas ta noored õppejõud iga viie aasta tagant paarikuulistele täienduskursustele üleliidulistesse juhtivatesse instituutidesse.

Ela südameasjaks on olnud säilitada, väärtustada ja täiendada Tartu ülikoolis töötanud maailmakuulsa anatoomiaprofessori A. Rauberi loodud anatoomia õppemuuseumi. Selleks valmistati uusi preparaate ja konserveeriti olemasolevaid. Nii on õnnestunud õppemuuseum tänaseni säilitada ning loodud on võimalus ka kõigil huvilistel sellest osa saada.

Kõrgest east hoolimata on Ela Kogerman-Lepp kadestamisväärselt vitaalne, alati seltsiv, lahke ja sõbralik. Soovime juubilarile palju õnne ja tugevat tervist sünnipäevaks tema kaunis Viljandi suvekodus.

Kolleegid anatoomia instituudist

Jaga artiklit