Selgunud on kolm rektorikandidaati

Uudis

Sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu esitas rektorikandidaadiks professor Raul Eametsa, meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu professor Toomas Asseri ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu professor Jaak Vilo.

Makroökonoomika professor Raul Eamets on viimased seitse aastat olnud sotsiaalteaduste valdkonna dekaan. Tema sõnul on rektori ülesanne olla nähtav ka väljaspool ülikooli ning tagada, et vastu võetud põhimõttelised otsused kõrghariduse ja teaduse rahastamisel ka ellu viidaks.

„Palju on vaja veel tööd teha, et kõrghariduse olulisus, selle rahastus ja areng ei jääks ainult erakondade valimiseelsetesse debattidesse. Leian, et seitsmeaastane kogemus valdkonna dekaanina ja rektoraadi liikmena on andnud mulle vajaliku kogemuse ning pädevused, et rektoriametis hakkama saada,“ ütles Eamets.

Raul Eamets on paljude kodumaiste ja rahvusvaheliste uuringute ja analüüside autorina osalenud Eesti tööturu, migratsiooni- ja hariduspoliitika aruteludes. Viimastel aastatel on ta tegelnud hariduse ja tulevikuoskuste, globaalsete trendide ning rändepoliitika teemadega.

Praegune rektor, neurokirurgia professor Toomas Asser on ülikooli juhtinud alates 2018. aastast. Ta ütles, et selle aja jooksul on tal olnud oma vahetute kolleegidega rektoraadis, laiemalt ülikoolis ning teiste Eesti ülikoolidega usaldusväärne ja edasiviiv koostöö, mis annab veendumuse, et ta suudab ka eelseisval viiel aastal olla sarnaste väärtustega meeskonna juht.

„Viis aastat tagasi seatud eesmärgid on ellu viidud, olgu näiteks doktoriõppe reform, uuendatud karjäärimudel või kõrghariduse alarahastamise küsimus, mis on saanud vähemalt ajutise leevenduse,“ sõnas Asser.

Toomas Asseri teadustegevuse põhisuunad on aju veresoonte haigused ja ajuarterite aneurüsmide kirurgiline ravi. Tartu Ülikoolis on ta varem juhtinud ka närvikliinikut ja arstiteaduskonda. Ta on 2011. aastast Eesti Teaduste Akadeemia liige ning 2018. aastast Teadus- ja Arendusnõukogu liige.

Bioinformaatika professor Jaak Vilo on aidanud kaasa kahe eduloo – Eesti geenivaramu ja arvutiteaduse instituudi – arengule ning selle käigus ka Delta keskuse õppe- ja töökeskkonna loomisele.

„Rektoril on kohustus juhtida ülikooli ning aidata kaasa sellele, et ülikool areneks ja töötaks võimalikult ladusalt ja akadeemiliste väärtuste põhiselt. Suures pildis on aga oluline, et ülikooli tuleks õppima ja töötama häid inimesi, kes toovad uusi ideid ja energiat. Teaduse ilmseid, kuid võib-olla keeruliselt seletatavaid suhteid hariduse, ettevõtete ja riigi arenguga peab ühiskonnale paremini selgitama,“ rääkis Vilo.

Jaak Vilo haridus- ja teadustegevus on seotud arvutiteaduse ja selle rakendamisega bioloogias ning teistes teadusharudes, algoritmide ja andmeanalüüsi lahenduste ning avatud taristu ja teenuste arendamisega. Ta on edendanud Eesti keeletehnoloogiat ja loonud erialasõnastikke. Viimased 12 aastat juhtis ta arvutiteaduse instituuti.

Otsuse oma kandidaadi kohta tegid sotsiaalteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogud 9. veebruari koosolekul ja meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu 15. veebruari koosolekul. Rektorikandidaate võivad esitada valdkondade nõukogud, teiste Eesti ülikoolide nõukogud, Eesti Teaduste Akadeemia juhatus, ülikooli 15 korralist professorit ühiselt ja üliõpilasesindus. Kandidaatide esitamine lõpeb 13. märtsil kell 16.

4. aprillil kell 15 toimub ülikooli aulas rektorikandidaatide avalik väitluskoosolek, hiljemalt 6. aprillil võtavad ülikooli nõukogu ja senat kandidaatide suhtes seisukoha. Rektori valimised toimuvad 20. aprillil kell 12 ülikooli aulas.

Ülikooli rektori valib valimiskogu, kuhu kuuluvad ülikooli nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid, kelle töökoormus ülikoolis on professorina vähemalt 20 tundi nädalas. Valimiskogu liikmete nimekiri kinnitatakse hiljemalt 13. aprillil. Valitud rektori ametiaeg algab 1. augustil ja kestab viis aastat.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit