Mait Metspalu plaanib luua rahvusvahelise personaalmeditsiini teadus- ja arenduskeskuse.
FOTO: Andres Tennus

Tartu Ülikooli teadlased said rahastuse rahvusvaheliste tippkeskuste arendamiseks

Uudis

Tartu Ülikooli rahvusvahelised teaduskonsortsiumid said Euroopa Komisjonilt kahe teaduskeskuse arendamiseks Eestis kokku 30 miljonit eurot, teist sama palju investeerib Eesti riik.

Molekulaarse süsteemibioloogia professori Mart Loogi juhitav konsortsium tegeleb sünteetilise bioloogia digitaliseerimisega ja evolutsioonilise genoomika professori Mait Metspalu juhitav konsortsium personaalmeditsiiniga.

Sünteetiline bioloogia põimub informaatikaga

Molekulaarse süsteemibioloogia professori Mart Loogi juhitava konsortsiumi DigiBio eesmärk on ühendada sünteetiline bioloogia informaatikaga ja saavutada hüpe nii bioteadustes kui ka biotehnoloogiat kasutavas tööstuses.

„Arendatav keskus loob uue võimaluse peamiselt nooremale teadlaste põlvkonnale, et nad saaksid süveneda uutesse teadusteemadesse ja arendada oma töö baasil ka uusi ettevõtteid,“ ütles Mart Loog. „Tartu Ülikooli eksperimentaalteadlaste keskmine iga tõuseb, paljud professorid on pensioniea lähedal. Aga noori, kes on end aastaid arendanud välismaal ja kes alustaksid oma iseseisvate uurimisgruppidega, on viimase 15 aasta jooksul juurde tulnud vähe,“ nentis Loog.

„See projekt on ainulaadne võimalus päästa meie molekulaarbioloogia uute ideedega noorte puudusest – ja mitte ainult päästa. Kuna ülikool on uue iseseisva keskuse projektile toetuse ja prioriteedi andnud, võib loota, et biotehnoloogia meil ka päriselt õitsele puhkeb.“

Biotehnoloogia digitaliseerimise meetodite juurutamisel on välispartnerina kaasatud Taani Tehnikaülikooli Novo Nordiski fondi bioloogilise jätkusuutlikkuse keskus. Partnerina osalevad ka Tallinna Tehnikaülikooli biotehnoloogia töörühmad.

Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi kaasprofessori tenuuris Petri-Jaan Lahtvee sõnul pakub digitaliseeritud platvorm koostöövõimalusi ning on ligipääsetav kõikidele Eesti ülikoolidele ja biotehnoloogiaettevõtetele.

Terviklik lähenemine personaalmeditsiinile

Evolutsioonilise genoomika professori Mait Metspalu juhitava personaalmeditsiini konsortsiumi eesmärk on luua koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga Eestisse rahvusvahelisel tipptasemel personaalmeditsiini teadus- ja arenduskeskus.

Uus keskus toob kokku teadmised geneetika, infotehnoloogia, kliinilise meditsiini, rahvatervise ja sotsiaalmajanduslike analüüside vallas, et uurida personaalmeditsiini rakendamise kõiki etappe terviklikult. Kliiniliste uuringute abil hinnatakse personaalmeditsiini teenuste kasulikkust ja kulutõhusust ning muudetakse elektroonilised terviseandmed paremini kasutatavaks. Projekti välispartnerid on Helsingi Ülikool ja Erasmuse Rotterdami Ülikool.

Tartu Ülikooli Kliinikumi teadus- ja arendustegevuse juht professor Joel Starkopf leiab, et projekti toel saab parimal moel ellu viia kliinikumi missiooni: tuua teadus patsiendi teenistusse. „Eesmärk on jõuda selleni, et kliinilise geneetika eesliiniteadus oleks seotud meie igapäevase diagnostika- ja ravitegevusega,“ ütles Starkopf.

Tippteaduse kõrval annavad keskused hoo sisse nii digitaliseeritud biotööstuse arengule kui ka andmepõhiseid tervishoiuteenuseid välja töötavatele uusettevõtetele.

Projekte toetatakse Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rahastusmeetmest Teaming for Excellence. Projektid algavad 2023. aasta jooksul ja vältavad kuus aastat.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit