Kiiresti kasvav Hiina pakub Euroopale huvi. Tartu Ülikooli Aasia keskuse teadlased osalevad üleeuroopalises konsortsiumis, mille projekti „ReConnect China“ eesmärk on õppida Hiinat paremini mõistma, et leida võimalusi sisuliseks koostööks.
FOTO: Unsplash

Aasia Keskus aitab Euroopal kujundada Hiina-poliitikat

Uudis

Tartu Ülikooli Aasia keskus on nüüd osa üleeuroopalisest konsortsiumist, mis projekti „ReConnect China“ kaudu seob teaduslikud teadmised ja uuendusliku digitehnoloogia, et jõuda sügavama arusaamani tänapäeva Hiinast ning temaga koostöö tegemise võimalustest.

Keset kasvavaid geopoliitilisi pingeid, mis panevad maailma suurriigid üksteisest eemalduma, on projekti eesmärk leida võimalusi Euroopa Liidu (EL) ja Hiina suhtluseks kestliku arengu, kliimamuutuste ja inimõiguste teemal.

Projekt keskendub neljale valdkonnale, milles EL peaks oma sõltumatust ja teadmisi Hiinast suurendama: need on teadus ja tehnoloogia, majandus ja kaubandus, Hiina siseriiklik valitsemine ja Hiina välispoliitika.

Aasia keskuse juhataja Elo Sülla sõnul keskendub Euroopa Komisjon programmi „Euroopa horisont“ rahastuse kaudu Hiinale esimest korda. Aasia keskus oli uue konsortsiumi algatamise juures ja Süld näeb selles suuri võimalusi ka Tartu Ülikooli jaoks

„Töötamine koos Euroopa vaieldamatute tippteadlaste ja ekspertidega ei loo mitte ainult rahastajale vajalikku tulemust, vaid suurendab ka Eesti teadmisi Hiinast,“ sõnas ta.

Projekti üks olulisemaid eesmärke on luua andmebaas, kuhu kogutakse avalikult kättesaadavat veebisisu. Sinna koondatakse seadusi ja määrusi, ametlikke teadaandeid ning uudiseid jm tekste nii valitsuse hallatavatelt sotsiaalmeediakontodelt kui ka mujalt sotsiaalmeediast. Seda hoidlat uuendatakse järjepidevalt ning tänu sellele on hõlpsam saada igapäevast ülevaadet poliitikast, levinud seisukohtadest ja avalikust arvamusest. Nii suurendab see EL-i suutlikkust kujundada ühtset ja faktidel põhinevat Hiina-poliitikat.

Osa tööst on teadlikkuse kasvatamine ja olukorra analüüs: koos Hollandi mõttekojaga Clingendael korraldatakse Eestis, Belgias ja Hollandis ümarlaudu ja konverentse, mis toovad kokku eksperdid kõrgharidusvaldkonnast ning nii avalikust kui ka erasektorist.

Tartu Ülikooli Aasia keskus on loodud 2016. aastal rektor Volli Kalmu initsiatiivil.

Projekti „ReConnect China“ juhib Genti Ülikool, kaasatud on 15 riigi ülikoolid ja mõttekojad.

Tartu Ülikoolist on projekti kaasatud Aasia keskuse juhataja Elo Süld, Aasia keskuse Hiina analüütik Urmas Hõbepappel, Aasia poliitika külalisprofessor Robert Weatherley, rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Berg ja grandikeskuse välisrahastuse koordinaator Laura Tomson.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit