Mida teeb Kremli propaganda?

Repliik

Kui keegi läheks Toompeale või Vabaduse platsile, ühes käes Venemaa lipp ja teises plakat „Ma usun Putinit“, siis ei tekiks küsimust, kas ta on Kremli-meelne või mitte. Ent infosõjas on palju keerulisem aru saada, kes teeb Kremli tööd, sest kahjuks on Vene propagandistid väga osavad ja näinud pikka aega vaeva, et enda sõnumeid varjatult meieni toimetada.

Võib-olla peakski siinkohal mõtlema, mida Venemaa läänes saavutada tahab. Eesmärk on tekitada lääne ühiskondades kaos ja hoida sisepoliitilised pinged võimalikult kõrgel. Kui inimesed oma riiki ei usalda ning valitsus ja riigiametid tegelevad pidevalt sisejamade klaarimisega, siis pole aega välispoliitika jaoks. 

Seega on Venemaa jaoks hädavajalik kaotada võimalikult kiiresti lääne ühtsustunne, sest mida kauem ühise eesmärgi nimel tegutsemine kestab, seda valusam on Venemaal. Eriti oleks neil vaja kaost Baltikumis, Poolas ja teistes riikides, mis on muutunud Ukraina eestkõnelejaks NATO-s ja Euroopa Liidus ning seepärast Putini jaoks eriti häirivad.

Soovitud eesmärgi saavutamiseks võib näiteks külvata ühiskonnas kahtlusi, et äkki ei ole Ukrainas asjad nii, nagu nad paistavad. Samuti võib paisata avalikkusesse võimalikult palju kõrvalteemasid või info „puhtaks“ pesta, sisuliselt musta valgeks rääkida.

Demokraatia tugevus on arvamusvabadus ning see, et meil on kombeks kõike kahtluse alla seada ja palju küsimusi küsida. Nii tulevad hämarad asjad välja ja säilib kodanike kontroll riigi üle. Aga samas on see ka demokraatia nõrkus, sest nii saab infosõja agressor panna meid teemade üle vaidlema ning luua ja võimendada ühiskonnas väärtuskonflikte.

Mis oleks lahendus?

Käisin eelmise aasta arvamusfestivalil kuulamas infosõjaga seotud debatte. Kõik need lõppesid tõdemusega, et ainuke asi, mida teha saame, on inimesi harida ning õpetada neid manipuleerimist ja valeinfot märkama. Oluline on käsitleda seda teemat aktiivsemalt ka koolides. Selleks on mitu võimalust.

  1. Vii ennast infosõja teemaga kurssi.
  2. Kui näed head materjali infosõja teemal, siis jaga seda ka sõpradega – nii aitad tasakaalustada õige ja vale info kaalukausse.
  3. Kui näed, et mõni su tuttav käitub kasuliku idioodina, siis aita tal infomüras paremini orienteeruda: suhtle ja selgita.
  4. Kui valdad infosõja teemat hästi, siis mine anna koolides külalistunde.
  5. Kui näed sotsiaalmeedias valeinfot või vihakõnet, ära mine sellest mööda, vaid teata sellest, kuhu vaja – nii aitad eemaldada ebasobivat sisu.

Vaata ka Diana Poudeli ja Maria Murumaa-Mengeli arutelu infosõja teemal:

Diana Poudel

TÜ vilistlane, küberturvalisuse õpetaja

Jaga artiklit