Universitas Tartuensise peatoimetaja Merilyn Merisalu.
FOTO: Andres Tennus

Selles sõjas ei saa me jääda kõrvalseisjaks

Juhtkiri

Hiljuti ringles sotsiaalmeedias video ameeriklannast, kes olevat paarkümmend aastat tagasi Eestis elanud. Kui ta oma siinsetele tuttavatele kiitnud, kui hea ja rahulik on meil võrreldes USA mõne piirkonnaga, kus maavärinad, üleujutused ja orkaanid on sagedased, vastanud eestlased, et meil on midagi palju hullemat: ühine piir Venemaaga.

See koomilisena mõjunud vastus praegu enam naljakas ei ole. Ühes märtsi lõpu telesaates tõdes Tallinna jõudnud Ukraina sõjapõgenik, et ka tema lapselapsed on Eestisse tuleku suhtes ebaleval seisukohal – just sel põhjusel, et meil on Venemaaga ühine piir, nagu Ukrainalgi.

Meiegi oleme sõjas. Eestis ei vihise küll kuulid ega plahvata pommid, kuid sõda ei peetagi ainult konventsionaalsete vahenditega. Teiste seas tõdes seda hiljuti ka teadusprorektor Kristjan Vassil, kes viitas märtsi lõpus senatile peetud kõnes koordineeritud infosõjale, mille ründed on tabanud ka Tartu Ülikooli.

„Peame olema võimelised nägema, millal lähevad arutelud rasketel ja polariseerivatel teemadel üle infosõjaks ning pahaaimamatud debateerijad muutuvad lahinguväljal vastaspoole relvadeks. Infosõjas oleme kõik sõdurid, kes peavad igal hetkel meeles hoidma, mis on meie eesmärk, ja aru saama, kuhu poole parasjagu sihime,“ ütles Vassil.

Infosõja oludes on vaenlase agentide leidmine varasemast märksa keerukam. Kremli jutupunkte võivad edastada ja võimendada inimesed, kes sellest ise arugi ei saa. Osa neist ei pruugi seda mõista lihtsalt seepärast, et neil ei ole kommenteeritava teema kohta piisavalt teadmisi või nad leiavad oma infot pehmelt öeldes küsitava väärtusega kohtadest.

Ülikool – see on targad inimesed. Meie tarkadel inimestel on suured teadmised, aga ka kohus teisi harida. Naabrid viskavad eestlaste tagasihoidlikkuse üle ikka ja jälle nalja, aga vanasõna „Rääkimine hõbe, vaikimine kuld“ ei ole praegu kohane. Käib sõda, milles ei saa jääda kõrvalseisjaks. Kui näed või kuuled kedagi, kes valju häälega valetab ja vaenab, siis tee sellest välja.

Ole vaba ja võrdse maailma eestkõneleja. Reageeri ja paranda. Juhi tähelepanu ebaõiglusele ja valedele. Aita teemas püsida. Viita faktidele ja pädevatele allikatele, kust saada tõest lisainfot. Jaga oma teadmisi teistega. Ja et mitte jääda hüüdjaks hääleks kõrbes, toeta teisi omasuguseid. #minasiin

Merilyn Merisalu

UT peatoimetaja

Jaga artiklit