FOTO: Pixabay.com

Proosalise selguse nimel

Keelenurk

Kõikvõimas arvutikalender, mis meenutab kohustuste ja aja omavahelist meelevaldset suhtelisust, näitab juba detsembrikuud. Aasta on olnud täis segadust ning jõulu eel soovime ehk rohkemgi kui muidu näha kõiges selgust ja arusaadavust. Muu hulgas on paslik rääkida selgusest tekstis – tehkem seda seekord sõnade tänu ja tõttu abil.

tänu ja tõttu on kaassõnad, mis näitavad, kuidas muud sõnad üksteisesse suhtuvad ja kuidas nad seotud on. Ehkki nad paistavad pisikesed, on neil tegelikult tohutu võime muuta (lause)maailma. Mõlemad väljendavad põhjust, aga kummalgi on oma iseloom ja eesmärk, ehkki sageli kiputakse neid segi ajama.

tänu tuleks kasutada siis, kui ollaksegi tänulik ja rõõmus ning soovitakse seda väljendada. Tema paariline tõttu on aga tagasihoidlikum – teda tuleks eelistada siis, kui tahetakse edastada teavet, mis ulatub neutraalsest halvani.

Võrrelgem kahte lauset.

Tänu sellele, et läksin eile kell 22 magama, tegin täna hommikul eksami C peale.

Selle tõttu, et läksin eile kell 22 magama, tegin täna hommikul eksami C peale.

Mis on kummagi lausega kaasnev emotsioon? Kuigi kell 22 on magamaminekuks pigem üsna vara, vihjab esimene lause sellele, et kui kõneleja oleks magama läinud hiljem, poleks ta end saanud välja puhata ja tal oleks võinud eksamil halvemini minna. Teine lause vihjab vastupidisele. Kui kõneleja oleks läinud pisut hiljem magama (ja eeldatavasti siis rohkem õppinud), oleks ta saanud ka parema hinde.

Sootuks tugevam emotsioon kajastub aga järgmises lausepaaris.

Tänu sinule olen selline, nagu ma olen.

Sinu tõttu olen selline, nagu ma olen.

Lause tonaalsus sõltub siin emmast-kummast kaassõnast. Esimene väljendab siirast heameelt selle üle, et sina on aidanud minal kasvada ja areneda. Teine kaldub väljendama pigem etteheidet: mis iganes sina on teinud, mina arvates ei ole see head toonud.

Tänu nendele kahele väikesele, aga sisemiselt tugevale sõnale saab seega lihtsasti väljendada nii mõtet kui ka emotsiooni. Kasutagem siis võimalust pöörduda jõulude ajal oma kallite poole selgelt väljendatud lausetega, mis algavad sõnadega tänu sulle oli see aasta ...


Seekordse keelenurga kirjutas eesti keele hoolde suuna üliõpilane Karet Eesmäe, kes teeb sel semestril ülikooli kommunikatsioonitalituses keeletoimetamise praktikat.

Jaga artiklit