Loengusarjas tutvustatakse loodusteaduslikke doktoritöid

Uudis

Mai lõpus alustab Eesti looduse mõttekoja loengusari, mille eesmärk on tutvustada laiemale avalikkusele Eesti ülikoolides kaitstud loodusteaduslikke, aga ka teiste valdkondade doktoritöid. Kaks korda kuus toimuvates 45-minutilistes loengutes esitlevad oma teadustööd Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli doktorandid.

„Meie kõrgkoolides kaitstakse suurepäraseid teadustöid,“ ütles looduseuurijate seltsi president ja Eesti looduse mõttekoja üks eestvedajaid akadeemik Urmas Kõljalg. „Tahaksime, et nendest saaks osa võimalikult suur hulk inimesi ja selleks olemegi uue sarja ellu kutsunud. Loengute lisaväärtuseks on eesti teaduskeele ja oskussõnavara areng, mille nimel teeme tihedat koostööd Eesti Keele Instituudiga.“

Kõljalg loodab, et teadlaste saavutused jõuavad loengute kaudu paremini ka innovatsiooniga tegelevate ettevõtjateni. „Kindlasti väärivad meie noorte teadlaste tööd edasisi arutelusid, sest potentsiaali aidata kaasa meie riiki ja ühiskonda edasiviivate uute lahenduste tekkele on neis igal juhul,“ sõnas ta.

Loengusarja avaettekande teeb 27. mail TÜ looduskaitsebioloogia spetsialist Elin Soomets. Ta räägib oma möödunud aastal kaitstud doktoritööst „Suunisliigid märgalakoosluste taastamisel“ (ingl „Focal species in wetland restoration“). 

Loengusarja ühe koostööpartneri, Tartu Ülikooli raamatukogu abiga andmebaasistatakse doktoritöödes kasutatud eestikeelsed terminid, mis tehakse avaandmetena kõigile kättesaadavaks.

Esimesed loengud toimuvad Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuse suures saalis, pärast looduseuurijate seltsi maja remonti aga juba sealsetes ruumides. Tallinnas saab esitlusi ja ülekandeid jälgida Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Uno saalis. Kõiki loenguid saab vaadata nii otseülekandena kui ka hiljem salvestisena UTTV arhiivist.

Lisaks Tartu Ülikoolile, Eesti Maaülikoolile, Tallinna Ülikoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile ja Eesti nelja suuremat ülikooli ühendavale doktorikoolile tehakse koostööd ka Teaduste Akadeemia, Tartu linna ja Eesti Kunstiakadeemiaga.

Maris Hindrikson

Eesti looduse mõttekoja sarja meeskonnaliige, terioloogia teadur

Jaga artiklit