Mis on sel sügissemestril kasutusele võetav tagasiside algoritm?

Tudeng küsib

Algoritm on abiline, mis aitab täita eelkõige kaht eesmärki: jõuda selleni, et võimalikult paljude õppeainete kohta antaks tagasisidet, ja tagada, et kogu antud tagasiside jõuaks ka õppejõududeni.

Kui õppeainet on hinnanud vähem kui viis õppijat, jääb tagasiside isikute ja andmete kaitse eesmärgil kuvamata. Nii pole seni õppejõududeni jõudnud küllaltki märkimisväärne osa tagasisidest: üliõpilased on aines õppimise ja õpetamise läbi mõelnud, oma hinnangud andnud ja ettepanekud teinud, aga õppejõud seda tagasisidet ei näe ega saa selle alusel ka midagi muuta või parandada. Algoritm aitab tagada, et iga õppeaine kohta laekub edaspidi rohkem tagasisidet.

Algoritm kontrollib õppeainele registreerunute arvu ja valib välja need, millele on registreerunud vähemalt kuus õppijat. Seejärel arvutab algoritm iga üliõpilase jaoks õppeained, mille kohta tuleb semestri lõpuks tagasisidet anda. Eesmärk on, et vähemalt pool registreerunud üliõpilastest annaks õppeaine kohta tagasisidet.

Algoritmi määratud ainete hulk sõltub sellest, kui palju on õppeainele registreerunuid. Mõnele üliõpilasele võib algoritm määrata kõik neli ainet, mida on kohustuslik hinnata. Osal võib vajalikust neljast ainest algoritmi määratud olla kaks-kolm, ülejäänud saab üliõpilane ise valida.

Seda, millised ained algoritm kohustuslikuks tagasisideks määranud on, näeb üliõpilane ÕIS-is tagasiside lehel ois2.ut.ee/#/feedback. Samal ajal jääb õppijatele võimalus anda tagasisidet ka just nende ainete kohta, mida nad hinnata soovivad, sest tagasisidet saavate ainete arv ei ole piiratud.

Vabatahtlikult võib tagasisidet anda rohkem kui nelja õppeaine kohta. Üliõpilaste tagasiside kõikide semestri õppeainete kohta on väga oodatud, et õppejõud ja programmijuhid saaksid hinnata õppeainete kvaliteeti ja teha muudatusi. Hea õppimise ja õpetamise alus on just koostöö.

Algoritm on kasutusel alles esimest semestrit. Sügissemestri tagasiside tulemuste põhjal on kavas algoritmi analüüsida ja vajaduse korral täiendada.

Ene Voolaid

õppeosakonna õppekvaliteedi peaspetsialist

Jaga artiklit