Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ suure medali ja tänukirja pälvis 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor Ülo Mander.

TÜ väikese medaliga tunnustati 65. sünnipäeval rahandusosakonna infotehnoloogia peaspetsialisti Anne Iherit.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid 50. sünnipäeval arstiteaduskonna anatoomia instituudi inimese anatoomia dotsent Kersti Kokk ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia- ja maateaduste instituudi geograafia osakonna kartograafia dotsent Raivo Aunap, mullateaduse dotsent Arno Kanal ja keskkonnatehnoloogia vanemteadur Marika Truu.

TÜ aumärgiga tunnustati filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi vanemteadurit, endist rektoraadi büroo rahvusvahelistumise nõunikku Virve-Anneli Vihmanit.

TÜ tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval sotsiaal- ja haridusteaduskonna emeriitdotsent Karl Karlep, 70. sünnipäeval kinnisvaraosakonna haldustalituse haldur Toomas Ojasalu, 60. sünnipäeval raamatukogu säilitus- ja konserveerimisosakonna desinfektor Eha Ani, 50. sünnipäeval majandusteaduskonna ettevõttemajanduse instituudi lektor Merike Kaseorg, raamatukogu infosüsteemide osakonna digitaliseerija Natalja Gordejeva ja infosüsteemide osakonna raamatukoguhoidja Olli Nukk; samuti kantsleri endine abi Helen Lilleorg, SA TÜ kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku töötervishoiu osakond ning sisekaitseakadeemia finatskolledž.

Jaga artiklit