Raivo Aunap – 50

Juubel

Igas kollektiivis on inimesi, kes tunduvad asendamatud. Nii oli sõjajärgses Tartu ülikooli geograafia osakonnas asendamatuks dotsent Lev Vassiljev (1920–2009), kes õpetas mitmetele põlvkondadele kaardimaalima saladusi. Pärast Vassiljevi pensioneerumist (1993) asus neid saladusi tudengitele tutvustama 19. jaanuaril 50. sünnipäeva tähistanud Raivo Aunap.

Ajaga oleme tõdemuse juures, et hoolimata põlvkonnavahetusest, on Raivo Aunap muutunud ise asendamatuks. Kõigega, mis puudutab Tartu ülikoolis kartograafiat, jõutakse nii või teisiti alati Raivo juurde.

Raivo Aunapi tegevusvaldkond on väga mitmekülgne. Tema teadushuvide hulka kuuluvad lisaks kõige südamelähedasemale huvile, kartograafiale, veel reljeefianalüüs ja -modelleerimine, maastikumuutused, kaugseire ning kohanimekorraldus. Tema huvideringi kuuluvad ka kodulugu ja genealoogia. Ühtviisi on Raivo kursis nii analoog- kui ka digitaalkartograafiaga. Tema kartograafiliste loometööde nimekiri on väga pikk, hõlmates mitmeid atlaseid, kaarte ja õpikuid. Raivo Aunapit võib kindlasti pidada Eesti kartograafia praeguseks suunaandjaks. Tema ideed ja kartograafilised lahendused on maitsekad, isikupärased, kõrgel tasemel ja kolleegide poolt väga hinnatud. Nii võime rääkida ka Aunapi koolkonnast Eesti kartograafias.

Lisaks akadeemilisele tööle on Raivo Aunapil alati olnud administratiivseid ja teaduskorralduslikke ülesandeid: ta on olnud Eesti geodeetide ühingu juhatuse liige 1994–1998, alates 2004. aastast kohanimenõukogu liige. Ta on osalenud mitme Eesti kartograafilise normdokumendi väljatöötamisel. Samuti on ta tublisti panustanud kooligeograafia arengusse, osaledes paljude õpikute ja atlaste toimetuskolleegiumi töös. Alates 2009. aastast on Raivo Aunap loodus- ja tehnoloogiateaduskonna maateaduste programmijuht.

Kolleegide seas on Raivo Aunap tuntud kui abivalmis ja usaldusväärne inimene. Oma töös on ta alati täpne ning korrektne (mida ju kartograafia nõuabki). Tudengite seas on ta väga kõrgelt hinnatud nii õppejõu kui ka juhendajana ning Raivo juhendatud välipraktikad on kõigil viimase paarikümne aasta jooksul geograafiat õppinutel kindlasti meeles.

Kolleegid ökoloogia ja maateaduste instituudist ja geograafia osakonnast

Jaga artiklit