FOTO: Pixabay.com

Kas eriolukorra tõttu on ülikooli kandideerimisel midagi muutunud?

Tudeng küsib

Oleme püüdnud vastuvõtutingimusi muuta nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Üldjoontes toimub vastuvõtt vastuvõtueeskirja kohaselt, kuid vajalikud on olnud ka mõned muudatused ja kohandused.

Oleme eestikeelsete õppekavade jaoks pikendanud kandideerimistähtaega ühe päeva võrra ehk 2. juulini. Kõik, kes soovivad jätkata haridusteed magistriõppes, on oodatud avaldust esitama juba praegu veebiaadressil sais.ee. Kõrghariduse esimese astme õppekavade puhul algab vastuvõtt 18. juunil.

Ingliskeelsete õppekavade ja eestikeelse õppekava „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“ alusel kandideerinutele on nüüdseks vastuvõtt lõppenud ja vastuvõtuotsusedki tehtud.

Erandkorras saab sel aastal kandideerida ka siis, kui eelmise õppeastme lõpetamine on edasi lükkunud augustikuusse. Sellisel juhul käib kandideerimine tavapäraselt, kuid vastuvõtuotsus on tinglik, s.t kehtib lõplikuna alles siis, kui eelmise õppeastme lõpetamiseks on kõik tingimused täidetud. Hiliseim tähtpäev lõpueksami tegemiseks, lõputöö kaitsmiseks või viimaste ainete läbimiseks on 24. august.

Õppekavade vastuvõtutingimusi ülikool muutnud ei ole, kuid eriolukorra tõttu tuli kõrghariduse esimese astme õppekavade puhul muuta eritingimusel vastuvõttu. Märtsi- ja aprillikuusse kavandatud akadeemiline test jäi ära, mistõttu ei saa sel aastal ülikooli kandideerida akadeemilise testi tulemuse põhjal. Ka vastuvõttu olümpiaaditulemuse alusel tuli kohandada, kui aineolümpiaadi lõppvoor oli eriolukorra tõttu ära jäänud. Täpsem info on veebilehel ut.ee/eritingimus.

Kandidaatidel tasub ülikooli veebilehelt üle vaadata sisseastumiseksamite korralduse teave. Kui seni on sisseastumiseksamid toimunud enamasti auditooriumis ja erandkorras elektroonselt, siis sel aastal tehakse nii vestluste kui ka kirjalike tööde korral rohkem elektroonilisi eksameid. Auditoorsetel sisseastumiseksamitel arvestatakse erinõudeid.

Sisseastumist puudutavate küsimustega võib igal ajal pöörduda vastuvõtutalitusse meiliaadressil sisseastumine [at] ut.ee või telefonil 737 5625.

Tuuli Kaldma

õppeosakonna vastuvõtutalituse juhataja

Jaga artiklit