Spordiklubi ja Delta keskus on erandid

Repliik

Spordiklubile on tähtis kujundada enda ümber Tartus võimalikult suur kogukond, mitte keskenduda kitsalt vaid akadeemilise taustaga kliendile. Seadsime uue imago loomisel eesmärgiks jõulise, energiat täis ja sportmängulise meeleolu. Praeguse TÜ stiiliraamatuga ei olnud võimalik soovitud tulemust saavutada ja seepärast otsustasime luua iseseisva visuaalse keele.

Selle juures oli minu jaoks tähtis mõelda välja, kuidas kaks kaubamärki omavahel suhestada ja kuidas uus spordiklubi märk esindaks väärikalt Tartu Ülikooli. Me ei kasuta kaht märki kõrvuti, vaid hoiame neid infot esitades eraldi. Spordiklubi logo on alati ülal ja ülikooli märk all.

Olen väga rahul sellega, kuidas kunstnik ja idee autor Martti Poom spordiklubi kujutas ja kuidas ta lõi ühendava ikooni peale spordialade piktogrammide süsteemi. Hea meel on näha, kuidas Ivo Hunt loodud stiili kasutab, ja uues kuues sõnumeid on tõesti toredalt palju. Minu jaoks on väga tähtis, et kujunduslahendused oleksid sisutootjatele abistav tööriist, mitte piirav keeldude süsteem – kuid seejuures ei tohi kvaliteedis järeleandmisi teha.

Akadeemiline spordiklubi ja Delta keskus on kaks näidet sellest, kuidas luuakse Tartu Ülikooli sees erilahendused projektidele või asutustele, millel on tugevalt eristuvad vajadused.

Selliste projektide jaoks moodustatakse eraldi töörühm, kuhu kuuluvad kõigi asjaosaliste esindajad ja erialaspetsialistid. Töörühm töötab ühtse meeskonnana alates vajaduse analüüsist kuni lõpliku kujunduse kinnitamiseni.

Tuleb siiski rõhutada, et ülikool jääb oma keskses disainikeeles ka edaspidi tuttavate kujunduslahenduste juurde, spordiklubi ja Delta on erandid.

Küll on aga 2020. aastal plaanis TÜ stiiliraamatut veidi täiendada.

Aadi Tegova

visuaalmeedia talituse loovjuht

Jaga artiklit