Mida pean tegema, kui tahan vahetusüliõpilasena välismaale minna?

Tudeng küsib

Parim aeg välisõpingutele kandideerida on kevad, kuid ettevalmistustega peaks alustama juba praegu. Seejuures tuleks silmas pidada, et võrreldes eelmise aastaga on mõned asjad muutunud.

Kandideerida saab mitmesuguste programmide kaudu. Selleks et välisõpingud õppekava täitmist toetaksid, oleks hea arutada asja oma eriala programmijuhiga – tema aitab mõelda, millal on parim aeg välismaale õppima minna.

Hea abivahend on ka välismoodul ehk mobiilsusaken, mis on mõnda õppekavasse juba planeeritud. See aitab üliõpilasel mõista, millise osa õppekavast ta välismaal läbida saab, ning paremini kavandada ka Eestis tehtavat õppetööd nii enne kui ka pärast välisõpinguid. Samuti annab see võimaluse saada ülevaade partnerkõrgkoolides pakutavast ning valida välismoodulisse õpingud just sellistes välismaistes õppeasutustes, kus õpetatav sobitub hästi Tartu Ülikooli õppekavaga.

Seni on välismaal õppimine sageli kaasa toonud ülikooliõpingute nominaalaja pikendamise. Varem pidi pikenduse saamiseks välismaal õppima kolm kuud, alates sellest õppeaastast pikendatakse üliõpilase õppeaega semestri võrra siis, kui tema välisõpingute maht on vähemalt 15 EAP-d. Et alanud õppeaastast on lubatud õppida ka akadeemilise puhkuse kestel, saab põhimõtteliselt õppida Tartu Ülikoolist võetud pausi ajal ka välismaal. Tuleb siiski tähele panna, et akadeemilise puhkuse ajal õppides nominaalaega pikendada ei saa.

Selleks et saada hea ülevaade välismaal õppimise võimalustest, võiks jälgida pakkumisi ülikooli õpirände kalendris ut.ee/kaimasolevad-konkursid ja lugeda üliõpilaste infokirja. Tasub endale selgeks teha, millised stipendiumid välisõpingute pakkumisega kaasnevad, või uurida muid rahastamisvõimalusi. Iga pakkumise juurde stipendium ei kuulu, sestap tuleks rahastust otsida ka mujalt. Piisava rahastuse leidmine on välisõpingute kavandamisel üks suuremaid muresid. Toetuse otsimist ja taotlemist jätta viimasele minutile.

Kõik, kes soovivad, leiavad võimaluse välismaal kogemusi omandada. Kui näed head pakkumist, kandideeri julgelt! Rahvusvahelise õpirände keskuse tegemisi saab jälgida sotsiaalmeedias: Facebookis ja Instagramis.

Ülle Tensing

õppeosakonna rahvusvahelise õpirände keskuse juhataja

Jaga artiklit