Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi uus kuvand on mustvalge ja rõhutab sportlaste kodulinna.
FOTO: erakogu

Minu, sinu ja meie

Kolumn

Septembri lõpus esitles Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi oma uut kuvandit. Seniste sinivalgete tunnusvärvide asemel tunneb spordiklubi nüüdsest ära mustvalge sümboolika järgi, kus rõhk on sportlaste kodulinnal Tartul.

Tartu Ülikool on rikkaliku ajaloo ja laia haardega tipporganisatsioon, mis liidab kümneid tuhandeid inimesi. See on Eesti üks kaubamärke, Tartu ja Eesti visiitkaart. Väärikas on paljude meelest parim sõna iseloomustama õppeasutust, kus on haridust antud peaaegu 400 aastat. Tartu Ülikoolile omast sinivalget värvikombinatsiooni teavad väga paljud.

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi on esindanud spordimaailmas Tartu Ülikooli värve oma asutamisajast peale ja teeb seda ka edaspidi. Nüüdisaegses maailmas, kus tahes-tahtmata tuleb silma paista, peame oma esindusülesannet täitma senisest veelgi ambitsioonikamalt. Vaikselt oma asja ajades võib pildilt lihtsalt välja jääda. Vajaduse korral tuleb valida uus rüü, mis on piisavalt lihtne, ent samal ajal stiilne ning annab võimaluse kõigist teistest eristuda.

Spordiklubi kuvandi värskenduskuuri alustasime küsimuste sõnastamisest. Arutasime uue logo autori, kunstnik Martti Poomiga, mis oleks ühine nimetaja meie sportlastele ja mis kõnetaks iga inimest Tartus. Kas üldse leidub midagi, mille eest nad kõik ühtselt seisaksid? Sedalaadi küsimusi oli meil veel terve hulk.

Meie uus mustvalge logo koos oma iga-aastase lisavärviga pakub kõigeks selleks palju võimalusi. Logo, millelt saab välja lugeda nii ülikooli sambad, eestikeelse lühendi TÜ kui ka ingliskeelse UT, on justkui optiline illusioon.

Kõik algab sellest, et meil on Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi. Visuaalses keeles tähendab see, et need oleks nagu ühe keha kaks jäset. Kummalgi on oma ülesanne ja ka isemoodi käitumisloogika.

Akadeemiline inimene on sportlasest või spordifännist laias laastus väga erinev. Juura-, meditsiini- või filosoofiatudengit ei pruugi me väga tihti dressides ringi liikumas näha. Võiks isegi öelda, et akadeemiline ja spordiringkond on kaks eri asja, justkui käsi ja jalg, kuid nende ühised märksõnad on akadeemiliselt viisakas ning nüüdisaegselt vaba.

Sellepärast võttiski spordiklubi ette eraldumise Tartu Ülikooli märgi alt. Tartu Ülikooli sport ei jää ju ainult ülikooli piiridesse, vaid esindab kogu Tartu linna sporti. Muu hulgas tähendab see, et sihtrühm pole ainuüksi üliõpilased, ülikooli töötajad ja sportlased, vaid kogu linnarahvas, olenemata soost, vanusest või kodusest keelest.

Pilt on kirju, kuid ühine nimetaja on mustvalgelt üks: Tartu. See saigi valitud kogu tunnusmärgi põhjaks, sest see ei eelda omaksvõtmisel mingeid eelistusi. Ei eelda, et sa oleksid kunagi käinud Tartu Ülikoolis või mõnes muus Tartu kõrgharidusasutuses. Ei eelda, et su lemmikala oleks just korvpall, meedia või maastikuarhitektuur.

Ole sa ametilt DJ, poemüüja või prügimees, sinu linn on Tartu ning selle arengus oled sama tähtis lüli kui need, kes sporti tehes meie uut logo kannavad. Iga inimene saab olla täpselt sellisena, nagu ta on, osakene linnast – omaenda Tartust.

Uue logo ümber on tekkinud väga mitmekihiline ruum. See ei vaja tõlkimist, sest lühendite TÜ ja UT kombinatsioonid tulevad mänglevalt välja ega unusta ära ka akadeemilist maailma. Põhivärve musta ja valget hakkab saatma igal aastal vahetuv eritoon. Nagu aastad pole vennad, pole ka värvid aastast aastasse ühesugused.

Uus kujundus loob võimaluse spordiklubi imago pidevaks arenguks ja värskena püsimiseks. Nüüd jääb vaid loota, et nii linnarahvas, üliõpilased kui ka sportlased seisavad ühiselt ühe märgi all, nagu tehakse seda näiteks Stanfordis, Californias või Duke’is.

Sport ja akadeemiline elu liiguvad igal pool üha enam käsikäes. USA üliõpilasspordi süsteem näitab, et neid kahte maailma on võimalik ühendada. 2014. aasta Eesti parim meessportlane Rasmus Mägi ütles toona tiitlit vastu võttes, et tänapäeval on andekus – eelkõige spordis – saanud füüsilise mõõtme, aga kehakultuur ei eksisteeri ilma vaimukultuurita.

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi pakub aastast aastasse üha enam võimalusi haridust omandada ja sportida. Klubi ühendab laia ringkonda: spordimaailma tippe, üliõpilasi, harrastajaid, noori ja vanu. Ta ühendab Tartut. Uute ideedega Tartu Ülikoolile spordiliini pidi au ja kuulsust toov uus mustvalge kuvand on minu, sinu ja meie.

Gert Prants

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatuse esimees

Jaga artiklit