Kulno Türk 65

Juubel

Kuidas rääkida kolleegist, kes pigem toob esile teisi, kui rõhutab oma rolli? See kolleeg on Kulno Türk, kellest räägime siin kui juhist, kõrgetasemelisest eksperdist, töökaaslasest, pereisast ja inimesest.

Tänavu 25. septembril juubelit pidanud Kulno on juhtimise õppetooli looja ja selle kauaaegne juhataja. Ta on osanud kokku koguda erinevaid inimesi, korraldada ja anda neile arenguruumi, leida vahendeid ja motiveerida töötajaid. Peale õppetooli kujundamise on ta täitnud instituudi juhataja kohustusi. Alates 2006. aastast on Kulno juhtinud majandusteaduskonna magistriõppeprogramme ja teinud seda tööd silmapaistva põhjalikkusega.

Kulnole ei jää ükski üliõpilane märkamata, ta saavutab üliõpilastega hea kontakti ja tunneb siirast huvi nende arengu vastu. Majandusteaduskonna üliõpilased on Kulno korduvalt valinud oma lemmikõppejõuks ja kahtlustame, et tema võti üliõpilaste südamesse seisneb siiras hoolivuses: talle läheb väga korda, et neil läheks hästi. Ta on pidevalt midagi korraldamas, kedagi veenmas või kusagil kooskõlastamas, abiks tihedalt imepisikese kirjaga täidetud märkmik.

Kõrgetasemelise eksperdi üks tunnus on, et ta on valmis oma teadmisi ja oskusi jagama. Kulno kohta kehtib see väide täielikult, sest ta on kirjutanud raamatuid, mille varal on juhtimise ja personalijuhtimise teadmisi omandanud mitu põlvkonda.

Eestikeelsete raamatute autori rollile lisandub rahvusvaheline mõõde, sest tema tegevust, sh teadustööd, on kahel korral peetud Tartu Ülikooli professori nõutele vastavaks. Professori rollis õpetab ja juhendab ta kõigi tasandite üliõpilasi: tulemused on väga head ning juhendatud tööde hulk ulatub peagi sajani. Kulno on juhtinud projekte ja osalenud nende elluviimisel. Nagu näha, on esindatud kogu akadeemilise tegevuse palett.

Kui Kulnot peaks iseloomustama ainult kahe sõnaga, ütleksime tema kohta hea inimene, mis töösuhtluses väljendub eelkõige selles, et Kulno on abivalmis. Kulnole läheb kõige rohkem korda see, et asjad, mis tuleb ära teha, saaks tehtud, ja sealjuures ei tee ta isiklikku kulu-tulu analüüsi.

Kulno on ülimalt hooliv. Ta ei jäta kunagi kasutamata võimalust uurida, kuidas kolleegidel läheb, ja ära petta teda naljalt ei saa, sest ta paneb tähele väiksemaidki tusamärke. Samamoodi on tal võime märgata ka kõige tillukesemaid edusamme, suurtest rääkimata.

Kulnol on eriline oskus kõikide tuju üleval hoida, ka siis, kui on keeruline olukord. Erimeelsuste korral teeb ta ennastsalgavaid pingutusi, et leida kõiki osalisi rahuldav lahendus. Kulno ja ta pere empaatiatunne on suur: nad aitavad sageli neid, kel ühel või teisel põhjusel on raske. Plaanide tegemisel ja oma elu korraldamisel arvestab ta perega väga palju.

Kulno on heas mõttes uudishimulik, sest ta tahab teada paljudest asjadest. Tema energilisus on kadestamisväärne. Ta hoiab end kursis sellega, mis toimub muusikamaailmas ja mida uut on autotööstuses, aga need on vaid kaks näidet. Seepärast arvame, et vara on teha kokkuvõtteid, kindlasti lisandub uusi ettevõtmisi. Soovime selleks tervist, rõõmsat meelt ja häid kaaslasi!

Kolleegid juhtimise õppetoolist

Jaga artiklit