Mida kasulikku võiksin ülikoolis peale oma eriala veel õppida?

Tudeng küsib

Vastus sellele küsimusele on iga tudengi jaoks erinev: sõltub sellest, kes sa oled ja mida tahad. Õppimisvalikute tegemiseks on oluline märksõna «teadlik enesearendamine». See tähendab, et tuleks mõelda, kuhu tahad jõuda ja mida selleks vajad.

Võib-olla on mõistlik leida kõrvaleriala, mis sobitub huvide ja karjääriplaanidega. Kasulik on täiendada keelteoskust, arendada ettevõtluspädevust, sotsiaalseid ja digioskusi, kultuuridevahelist pädevust, loovust jm. Kas tead, et maailma keelte ja kultuuride kolledžis õpetatakse enam kui 20 keelt või et ettevõtlust saab õppida praktilise tegevuse kaudu Startup Lab’i programmis?

Mõtle ka sellele, kas ja kuhu minna praktikale ning millist kasu võiks tuua vahetusüliõpilasena välismaal veedetud aasta. Need võimalused annavad peale teadmiste ja oskuste ainepunkte, võimaldavad ennast paremini tundma õppida ning arendada oma sotsiaalset pädevust ja suhtevõrku. Lisaks leidub arvukalt väärtuslikke võimalusi, mis ainepunkte ei anna, kuid kõigest ei ole võimalik siin ruumipuuduse tõttu kirjutada.

Nii ülikoolis kui ka väljaspool seda on enese arendamiseks lausa segadusttekitavalt palju võimalusi. Kui tahad oma soove ja eelistusi selgemaks mõelda, siis peale infootsimise ja tuttavatega arutamise oled oodatud oma plaane arutama karjäärinõustajaga – privaatselt ja tasuta.

Nõustamiskeskuses on iga nädal lühikoolitused, mis toetavad osalejate enesejuhtimisoskuse arengut ning on kasulikud õpingute ja (töö)elu planeerimisel. Koolitusi korraldavad meie psühholoogid ja karjäärinõustajad ning teemad ulatuvad ajaplaneerimisest ja õpioskuste tõhustamisest stressijuhtimiseni, suhtlemis- ja tööotsimisoskuseni. Eestikeelsete koolituste kõrval on ka ingliskeelseid – need on seotud eelkõige sujuva kohanemisega Tartu Ülikoolis ja Eestis. Vaata koolituste sisu ja toimumisaegu nõustamiskeskuse kodulehelt ut.ee/noustamiskeskus. Samas saad huvipakkuvatele koolitustele registreeruda. Osalemine on tasuta.

Kohtumiseni raamatukogus!

Mare Aru

õppeosakonna nõustamiskeskuse karjäärinõustaja

Jaga artiklit