Mida teha, et minna välispraktikale?

Repliik

Tulevaseks tööeluks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine kõrgkooliõpingute ajal on väärtuslik kogemus. Kõige parem võimalus selle saamiseks on hästi planeeritud ja korraldatud praktika ning seda on võimalik teha ka välismaal.

Välispraktikaks valmistudes on tarvis teada, millised dokumendid tuleb enne ja pärast praktikat vormistada. Soovitatav on esmalt uurida oma akadeemilisest üksusest, programmijuhi või õppekavajärgse praktika juhendaja käest, milliseid kontakte on üksusel välisriikide ettevõtete ja partnerkõrgkoolidega või kus on sama valdkonna üliõpilased varem praktikat teinud. Kui varasemaid kontakte ei ole, siis tasub pöörduda organisatsioonide poole, kes vahendavad teavet praktikavõimaluste kohta, näiteks AIESEC. Praktikapakkumisi terves maailmas vahendab ka portaal ErasmusIntern.org. TÜ avaldab välispraktika pakkumisi näiteks oma tudengite infokirjas.

Välismaale praktikale võib minna oma kulu ja kirjadega, aga selleks võib kasutada ka ettenähtud toetusi. Muu hulgas on võimalik taotleda programmi Erasmus+ välispraktika stipendiumi, mida antakse praktika tegemiseks EL-i ja teistes programmiga liitunud riikides. Välispraktikaks Ameerika Ühendriikides pakub stipendiume organisatsioon Baltic-American Freedom Foundation (BAFF). Programmide kaudu rahalist toetust taotledes tuleb meeles pidada, et üldjuhul saab toetust oma õppekava järgse praktika jaoks.

Et välispraktikat õpingute osana ka arvesse võetaks, on enne välismaale minekut vaja lasta hinnata selle sobivust TÜ õppekavaga. Selleks peab üliõpilane:

  • leppima koos TÜ praktikajuhendaja ja praktikabaasiga kokku välispraktika sisu;
  • lisama kokkulepitud tegevused praktikaplaani ja kolmepoolsesse praktikalepingusse ning võtma dokumentidele TÜ juhendaja allkirja;
  • saatma kolmepoolse praktikalepingu välisorganisatsiooni allkirjastamiseks;
  • vormistama õppeplaani, lisama sellele praktikaplaani ja kolmepoolse praktikalepingu ning esitama need instituuti või kolledžisse (Erasmus+ toetuse taotlemise korral tuleb esitada kõikide allkirjadega praktikalepingu koopia välispraktika koordinaatorile). 

Kolmepoolse praktikalepingu allkirjastab ka instituudi juhataja ning selle põhjal arvatakse üliõpilane välismaal praktika tegijaks. Praktikaleping säilitatakse koos õppeplaani ja praktikaplaaniga dekanaadis või akadeemilises üksuses.

Kui välispraktika saab läbi, tuleb üliõpilasel esitada selle kohta tõend või aruanne oma instituudi või kolledži (meditsiiniteaduste valdkonnas dekanaadi) õppekorraldusspetsialistile. Juhendaja märgib üliõpilase praktikaplaanile praktika tulemuse ja kinnitab selle allkirjaga ning üliõpilane näitab õppeplaanil ära ainepunktid, mida ta soovib lasta kanda ÕIS-i.

Välispraktika teemal annab nõu ja vastab küsimustele rahvusvahelise õpirände keskus.

Piret Saluveer

välispraktika ja üliõpilasvahetuse koordinaator

Jaga artiklit