UT peatoimetaja Merilyn Merisalu
FOTO: Lauri Kulpsoo

Käes on valimiste kuu

Juhtkiri

Oktoober möödub suure osa ülikoolirahva jaoks valimiste tähe all. Uue aasta tulek märgib nelja aasta möödumist ülikooli suure struktuurireformi jõustumisest ning see tähendab omakorda, et peagi saab läbi ka nelja valdkonna seniste dekaanide ametiaeg.

Ajakirja ilmumise ajaks on selge, kes uueks perioodiks dekaani ametisse kandideerivad. Kuni 7. oktoobrini saab kõigile kandidaatidele siseveebi kaudu küsimusi esitada. Kuu keskel avalikustatakse valik nende vastustest ja peetakse ka valdkondlikud valimisdebatid, kus saab veel küsimusi arutada.

Ülikooliga ühte sammu käiv ajakirigi on oktoobris samal lainel. Küsisime valdkondade praegustelt juhtidelt nii struktuurireformiga kaasnenud rõõmude ja murede kui ka valdkondlikult tähtsate teemade kohta.

Peeter Burgil, Raul Eametsal, Margus Lemberil ja Margit Sutropil on hea ülevaade sellest, millised muutused on viimase nelja aasta jooksul ülikoolis toimunud, kuidas on sujunud varasemate teaduskondade ja instituutide koostöö uues struktuuris ning milliste suurte teemadega tuleb tegeleda ka kaugemas tulevikus.

Reformi mõju on nende meelest olnud pigem positiivne. Kuigi ülikooli otsustuskogude ümberkorraldamine tõi kaasa selle, et otsuste tegemise juures saab olla vähem inimesi kui varem, on valdkondade dekaanid nüüd rektoraadi liikmed ja neil on prorektoritega võrdväärne sõnaõigus. See on ülikooli juhtimise tervikuna muutnud sujuvamaks ning aidanud kaasa heade ja toimivate lahenduste kiiremale levikule terves organisatsioonis.

Endiste teaduskondade, instituutide ja kolledžite liitumine valdkondadeks on üldjoontes toonud häid tulemusi. Neli aastat tagasi välja öeldud tihedama koostöö soov on täide läinud. Näiteid uutest ühisõppekavadest jagub nii valdkondade sees kui ka koostöös teiste üksustega.

Muidugi on uus ülesehitus kõigile toonud ka katsumusi, millest tuleb ühiselt võitu saada. Inimsuhete klaarimine, kestliku rahastuse tagamine ja piisava vastuvõtu saavutamine on vaid mõned teemad, mis olid päevakajalised nii neli aastat tagasi kui tõenäoliselt on ka nelja aasta pärast. See, kes ja kuidas nendega järgmistel aastatel tegelevad, selgub juba oktoobri lõpuks.

Huvitavat ja kasulikku lugemist jätkub kindlasti peale dekaaniks kandideerijate ka nende valijatele ja teistele tulevastele kaasteelistele, olgu nad töötajad või üliõpilased.

Merilyn Merisalu

UT peatoimetaja

Jaga artiklit