Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumid

Stipendiumid

Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium – stipendiumi suurus on 18 000 eurot. Ernst Jaaksoni mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar.

Professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendium – stipendiumi suurus on 5000 eurot. Stipendiumi saaja peab olema kuni 40-aastane magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppiv või töötav isik, kes on oma teadustööga andnud olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisesse. Kandidaadi uurimistöö võiks ühendada eri teadusalasid ja kombineerida teadustöö metoodikaid uudsel moel. Preemia määratakse eelmisel kolmel aastal avaldatud kõrgetasemelise teadustöö eest. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar.

Lisateave: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht [at] ut.ee, tel 737 5852 (Triin Vakker)

Loe Tartu Ülikooli Sihtasutuse 2018. aasta sügissemestri stipendiaatide nimekirja veebist: www.ajakiri.ut.ee.

Jaga artiklit