Torkel Jansson

In memoriam

 7.03.1947 – 27.08.2018

27. augustil suri Uppsalas Tartu Ülikooli audoktor (2007), Uppsala Ülikooli üldajaloo professor Torkel Jansson.

Uppsala Ülikooli kasvandikuna kaitses Torkel Jansson 1982. aastal doktoritöö vabatahtlike ühenduste ajaloost Rootsis aastail 1850–1930 ning jätkas samas õppejõuna – dotsendi (1983) ja ajalooprofessorina (1989) –, kuni ta 2014. aastal emeriteerus. Aastail 2005–2011 oli ta ka Uppsala Ülikooli ja Üliõpilaskonna Ajaloo Seltsi esimees.

Torkel Janssoni peamine uurimisteema oli kodanikuühiskonna kujunemine Põhjamaades ja Baltikumis Prantsuse revolutsioonist esimese maailmasõjani. Ta keskendus esijoones riigi, kohalike omavalitsuste ning kodanike vabatahtlike ühenduste suhetele ja koostoimele.

Tema laiem teema oli Rootsi ja Soome ajalugu, selle kõrval huvitus ta alati ka Baltimaade, eriti Eesti suhetest nende riikidega. Janssonil kujunesid juba 1980. aastatel Eesti ajaloo ja ajaloolastega töised sidemed, mis muutusid eriti tulemuslikeks pärast Eesti iseseisvuse taastamist. Need väljendusid peamiselt konverentsi- ja arhiivikülastustena Eestis, eriti aga sõbraliku abikäe ulatamisena noorematele eesti kolleegidele, kes käisid Rootsis õppimas või uurimas.

Torkel Janssoni teadlastegevus on pälvinud Rootsi, Soome, Saksamaa ja Eesti erialaseltside rohket tunnustust. Alates 1992. aastast oli ta Kuningliku Gustav Adolfi Akadeemia liige, 2007. aastast Soome Teadusliku Seltsi ja Õpetatud Eesti Seltsi auliige. Tartu Ülikooli audoktoriks valituna hindas ta seda tunnustust väga kõrgelt ja osales kuni viimase aastani kõigil meie ülikooli aastapäevapidustustel.

Raske haiguse tõttu meie seast lahkunud Torkel Jansson saadeti viimsele teekonnale 28. septembril kodukihelkonna Ramsjö kirikust Gävleborgi maakonnas Põhja-Rootsis.

Ajaloo ja arheoloogia instituut

Jaga artiklit