Eve Oja – 70

Juubel

10. oktoobril saab 70-aastaseks matemaatika ja statistika instituudi funktsionaalanalüüsi professor Eve Oja.

Eve on sündinud Tallinnas, lõpetanud 1967. aastal Tallinna 1. Keskkooli (Gustav Adolfi Gümnaasiumi) ja 1972. aastal rakendusmatemaatikuna Tartu Ülikooli. 1975. aastal kaitses ta professor Gunnar Kangro juhendamisel füüsika-matemaatikakandidaadi kraadi. Alates 1975. aastast on ta töötanud Tartu Ülikoolis õppejõuna, 1992. aastast funktsionaalanalüüsi professorina ja mitme perioodi vältel ka instituudi juhatajana. 

2010. aastal valiti Eve Oja Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks. Ta on Eesti Matemaatika Seltsi, Ameerika Matemaatikaühingu ning Euroopa Teaduste ja Kunstide Akadeemia liige. Kahel korral, 2001. ja 2014. aastal, on ta pälvinud Eesti Vabariigi teaduspreemia täppisteaduste alal.

Eve Oja eestvedamisel on funktsionaalanalüüs, täpsemalt Banachi ruumide geomeetria, kujunenud Tartu Ülikoolis matemaatilise analüüsi uurimisvallas domineerivaks suunaks. Funktsionaalanalüüs on ühelt poolt matemaatika haru, mis tegeleb alusuuringutega – abstraktsete teooriate loomisega –, ning teiselt poolt rakendusmatemaatika probleemide formuleerimise keel ja oluline tööriist nende probleemide lahendamisel.

Eve Oja on rahvusvaheliselt tuntud matemaatik, kelle loodud uurimismeetodid aitavad mõista Banachi ruumide struktuuri. Paljud tema enda või tema kaasautorlusega teadustulemused ning klassikaliste teoreemide uued tõestused on leidnud koha Banachi ruumide geomeetria varamus.

Nende seas võib nimetada kontranäidet Grothendiecki ekslikule väitele tema kuulsast monograafiast, Davise-Figieli-Johnsoni-Pełczyński faktorisatsiooniteoreemi isomeetrilist versiooni ning lühikest ja elementaarset tõestust Jamesi refleksiivsusteoreemile ja Simonsi võrratusele.

Eve Oja on suurepärane lektor ja juhendaja. Tema loengud ja teaduslikud ettekanded ka kõige keerulisematel teemadel paistavad silma läbimõelduse, lihvituse ja selgusega, mistõttu kutsutakse teda sageli esinema erialakonverentsidele üle maailma. Õppejõuna on ta Tartu Ülikoolis lugenud funktsionaalanalüüsi, matemaatilise analüüsi, topoloogiliste vektorruumide teooria, mõõdu- ja integraaliteooria põhikursusi ning erikursusi Banachi ruumide teooriast.

Eve kindla veendumuse kohaselt on ülikoolis kõige olulisemad just üliõpilased. Ta leiab alati aega, et anda tudengitele õppe- ja uurimistöö kohta põhjalikku tagasisidet. Ta on perfektsionist, kes paneb suurt rõhku matemaatika esteetilisele poolele. Sellist suhtumist sisendab ta ka oma õpilastele. Eve juhendamisel on kaitstud üksteist doktoritööd ja arvukalt teisi lõputöid.

Tema juhendamisstiili iseloomustavad selgepiirilised probleemiasetused ja püüd viia õpilased võimalikult varakult vastakuti aktuaalsete uurimisprobleemidega. Võib julgelt öelda, et ta on rajanud Tartu Ülikoolis oma teadusliku koolkonna. Evel ja tema akadeemilistel järeltulijatel on matemaatika ja statistika instituudis matemaatilise analüüsi õppe- ja teadustöös kandev roll.

Alates 1998. aastast on Eve Oja olnud teadusajakirja Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica peatoimetaja. Nende kahekümne aastaga on ajakiri tõusnud nii sisu kui ka toimetamise kvaliteedi poolest uuele tasemele ning kuulub andmebaasides WOS ja Scopus refereeritavate ajakirjade hulka. Soovime Evele palju õnne, ilusaid teoreeme ja jätkuvat energiat!

Töökaaslased matemaatika ja statistika instituudist

Jaga artiklit