Rotalia Foundation (USA) stipendiumikonkurss

Stipendiumid

Rotalia Foundation (USA), edaspidi fond, kuulutab välja 50 stipendiumi a’ 2000 eurot Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) üliõpilastele, kes praegu õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) teisel aastal või integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) esimesel aastal.

Stipendium antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel ning ei ole mõeldud välisüliõpilastele. Sooviavaldus tuleb saata hiljemalt 3. maiks 2018 fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Marki nimele aadressile Ülikooli 18, 50090 TARTU.

Sooviavalduse (kinnises ümbrikus) võib tööpäevadel ka ise tuua Tartu Ülikooli peahoones asuvasse postikantseleisse (Ülikooli 18 ruum 120 k 8-11 ja 13-16). Kvalifitseeruvad ka 03.05.2018 postitempli kuupäevaga sooviavaldused. Tingimused ja sooviavalduse vorm http://www.rotalia.ee/et/fondid.htm

 

Jaga artiklit