ILLUSTRATSIOON: Maarja Nõmmik

Mõiste idanemisest ja võrsumisest

Keelenurk

Kui otsiti läbipaistvat sõna ingliskeelse termini start-up selgitamise jaoks, lähtuti võimalusest luua uus sõna kujundlikkuse ja metafooride abil. Kevaditi pannakse mulda seemned, et need saaks idanema hakata ja juba mõne kuu pärast vilja kanda. Ülekantud tähenduses on iga ettevõtte eesmärk areneda, kasvada ja vilja kanda.

Idufirma (ingl start-up) on alles käivituv lennuka äriideega väikeettevõte (ÕS 2013).

Õigekeelsussõnaraamatu järgi soovitatakse kasutada terminit idufirma, mis oma lühiduselt ja läbipaistvuselt on piisavalt selge. Idufirma võeti sõnana kasutusele 2000. aastate keskel, mil Eesti Ekspressi toimetaja kinnistas selle start-up’i asemel. Idufirma sõnaga enam-vähem võrdväärne on iduettevõte, mis on küll veidi pikem, kuid veelgi omakeelsem. Seevastu terminid käivitusfirma, käivitusettevõte, algäri ja lähteäri pole siiani üldises kasutuses juurdunud.

Idufirmana määratletakse enamasti sellist (väike)ettevõtet, mis on uudne, aktiivne ja iseseisev. See pole välja kasvanud (hargnenud) otseselt teistest ettevõtetest, vaid on iseseisvalt alguse saanud uuenduslikust ja lennukast ideest ning sellisest ärimudelist, mis võib olulisel määral muutuda, kui firma edasi areneb (võrsub).

Milline termin on õige? Keelekasutaja otsustab ise, millist terminit kasutada ja eelistada. Üldine reegel on, et ühe teksti piires tuleks kasutada sama terminit, mis vastab eesti keele reeglitele. Kui omakeelsete sõnade eelis on mugav kirjapilt, siis tsitaatlaenude puhul peab alati arvestama sellega, et teisest keelest võetakse üle nii kirjapilt kui ka hääldus. Samuti tuleb meeles pidada, et tsitaatsõnad tuleb eesti tekstis muust kirjast kursiiviga esile tõsta ja sõnalõpud eraldada ülakomaga.

Kuna tsitaatlaen start-up pole veel eesti keelde mugandatud, pole seega korrektne kirjutada näiteks startap või startapid. Niisiis tuleb see sõna panna kaldkirja, täpselt nii nagu inglise keeles (start-up), ja kui seda käänata-väänata, siis kasutada ülakoma (nt start-up’idele). Muud sõnaosised liituvad sidekriipsuga (nt start-up-ettevõte).

Eestikeelsetes artiklites ja üliõpilastöödes näikse üha rohkem kasutatavat start-up’ist võrsunud terminit idufirma. Reklaamtekstides paistab esilduvat pigem tsitaatlaenu variant start-up / start-up-ettevõte. Idufirma mõiste oma terminirohkusega annab kinnitust, et majanduse oskuskeel on väljendusrikas ja nii, nagu heal lapsel on mitu nime, on ka aktiivses kasutuses olevatel mõistetel mitu termini varianti, mille vahel saab keelekasutaja valida.

Vaata ja täienda Vikipeedias artiklit «Idufirma». Kõigi mõistete loendi leiad lehelt Vikipeedia:Tartu ülikooli keelenurk.

Miljon+ meeskond

Jaga artiklit

Märksõnad

eesti keel