Stipendiumid

Stipendiumid

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium – stipendiumideks jagatakse 13 500 eurot (stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon). Stipendiumi saavad taotleda meditsiiniteaduste magistrandid ja doktorandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arsti­teadusega, teadusega tegelevad arstid-residendid ning sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö käsitleb poliitilis-­riiklikku valdkonda.

Voldemar Siimoni Mälestusfondi stipendium – kuni viis 1500-eurost stipendiumi. Kandideerida saavad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soomeugri keeleteaduse eriala edukad üliõpilased. Kui muud tingimused on võrdselt täidetud, siis eelistatakse Saaremaal sündinud ja kasvanud üliõpilasi.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium ­– üks 1500-eurone stipendium. Stipendium määratakse üli­õpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus- või ühiskondliku tegevuse eest.

Erich Rannu perekonna stipendium – kaks 3000-­eurost stipendiumi. Kandideerima on oodatud majandus­erialade kõigi õppe­astmete üliõpilased, samuti arvuti­teaduse ja tehnoloogiainstituudi üli­õpilased, kelle lisaeriala on majandus­teadus.

Lydia ja Felix Krabi stipendium – viis 2000-eurost stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida loodus- ja täppis­teaduste kõikide õppeastmete üliõpilased järgmistelt erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia.

Heinz Martin Ederma stipendium ­– üks 1000-eurone stipendium. Stipendium määratakse ühele Tartu Ülikoolis orgaanilist sünteesi õppivale üliõpilasele või sama ala magistrandile või doktorandile õpingute jooksul saavutatud tulemuste eest.

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium – üks 2000-eurone stipendium. Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli või Tartu observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli või Tartu observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks teaduskoostööks. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmose­tehnoloogiaga.

Kehakultuuriteaduskonna stipendium ­– üks 500-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi või füsio­teraapia õppekava läbinud isikud, kelle magistritöö kaitsmisest ei ole möödunud rohkem kui aasta ja kelle magistritöö põhjal koostatud teadus­publikatsioon on kaitsmisele järgnenud aasta jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvus­vaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatorile 1.1.

Taotlused tuleb esitada 1. maiks 2018 (v.a kehakultuuri teadus­konna stipendiumi taotlus, mille taotlemisavalduse esitamise tähtaeg on 5. juunil 2018). Täpsem teave ja stipendiumide taotlemise nõuded: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht [at] ut.ee (), tel 737 5852 või 5657 1221 (Katrin Pärn).

Jaga artiklit