Tudeng küsib

Aktuaalne

Kust saan tudengina raha?

Riik toetab ülikoolis õppijaid nii heade õppetulemuste kui ka vajadusepõhiselt ning neid võimalusi ja tähtaegu ära tudengina kindlasti tähele panemata jäta. Kui täidad oma õppekava täies mahus, on sul võimalik taotleda tulemusstipendiumi. See stipendium on mõeldud parimate õpitulemustega üliõpilaste tunnustamiseks.

Peale tulemusstipendiumi on riigile esmatähtsate valdkondade õppekavade üliõpilastel võimalik taotleda erialastipendiumi. Mõlemat stipendiumi saab kevadsemestriks taotleda veebruarikuu jooksul õppeinfosüsteemis, kui õppekava on täies mahus täidetud: taotlemisel tuleb silmas pidada, et vajalikud moodulid oleksid valitud ja kõikide eksamite/arvestuste tulemused olemas.

Vähemkindlustatud perekondadest pärit täiskoormusega õppivatel tudengitel on võimalik taotleda ka õppetulemustest sõltumatut vajaduspõhist õppetoetust. Selle taotlemine käib riigiportaali kaudu. 2017/2018. õppeaastal võetakse taotlemisel aluseks 2016. aasta pereliikmete tulud. Kui pereliikmete sissetulekud on viimasel ajal vähenenud, saab taotleda vajaduspõhist eritoetust. Eritoetuse taotlus ja lisadokumendid tuleb esitada õppeosakonda, Ülikooli 18-131.

Samuti pakub riik tuge ka erivajadustega õppijatele. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest, taotluse saab esitada  SA Archimedese taotluskeskkonnas kuni 20. veebruarini.    

Palun uuri täpsemaid toetuste taotlemise tingimusi ja selgitusi Tartu ülikooli kodulehelt. Peale riiklike toetuste on sul tudengina võimalik taotleda ka mitteriiklikke stipendiume. Need on enamasti suunatud kas uurimistöö tegemiseks mingis kindlas valdkonnas, välismaale õppima või praktikale minekuks või mõne kindla sihtrühma toetamiseks ning nii mõnigi neist võib osutuda heaks võimaluseks just sulle! Selliste stipendiumide pakkumised, aga ka olulisemad tähtajad ja teavitused riiklike stipendiumide ning samuti õppekorralduse kohta jõuavad igal esmaspäeval sinu postkasti tudengiinfokirjaga. Hoia silm peal.

Tuuli Vallisoo

Infospetsialist

Õppeosakonna nõustamiskeskus

Jaga artiklit