Nõukogu kinnitas rektori valimise korra

Uudis

Rektori valimiseks ja ametisse asumiseks sobivaimaid tähtpäevi vaagides leiti, et rektori ametiaeg võiks edaspidi alata akadeemilise aastaga. Valitud rektorile ülikooli akadeemilise tööaasta eel piisava ettevalmistusaja tagamiseks määrati rektori ametiaja alguseks 1. august 2018. Kandidaatide esitamise tähtpäevaks kinnitati 15. märts 2018.

Kinnitati üliõpilaste ja kõikide valdkondade esindajatest koosneva valimiskomisjoni koosseis. Valimiskomisjonile, tehti ülesandeks kuulutada valimised välja hiljemalt 9. veebruaril 2018.

Nõukogu liige, Uppsala ülikooli rektor Eva Åkesson on paljude välisülikoolide tavale viidates soovitanud kirjeldada ka ülikooli ootusi tulevasele rektorile. Seda soovitust järgides rõhutas nõukogu rektori valimise reglementi kinnitades, et ülikool vajab juhti, kes suudab ja soovib panustada  Eesti rahvusülikooli eestvedamise kõrval ka kogu Eesti ühiskonna ning Eesti ja Euroopa kõrghariduse- ja teadusarendustegevuse arengusse. Tartu ülikooli rektoriks kandideerijalt oodatakse varasemat silmapaistvat tegevust õppe- ja teadusarendustöös ning akadeemilise liidrina. Sobiv kandidaat on tõestanud end kogenud ja inspireeriva juhina, ta on eestkõneleja ja eestvedaja, tulevane ülikooli visiooni ja strateegiliste liikumissuundade seadja. Nõukogu ootab rektoriks pürgijalt strateegilise juhtimise pädevusi, läbirääkimisoskusi, võimekust otsuste langetamisel ja elluviimisel. Tunnustatud arvamusliidrina on ta avalikkuses nähtav ja valmis võtma vastutust ülikooli esindamisel suhetes ühiskonna, riigiasutuste ja rahvusvahelise kogukonnaga, et hoida ülikooli jätkuvalt Eesti parima ja ühe Põhja-Euroopa parima ülikoolina.

Nõukogu ja senati liikmed annavad ühisistungil 9. aprillil 2018 arvamuse kandidaatide sobivuse kohta. Rektori valimiskogu koguneb rektori valimiseks 26. aprillil 2018.

Lisaks valimiste ettevalmistamisele rõhutasid nõukogu liikmed, et nii reglemendi kooskõlastusringil kui nõukogu varasemates aruteludes on tõstatunud vajadus nii ülikooli põhikirjas kui Tartu ülikooli seaduses eri rektori tööd ning nõukogu ja senati pädevusi puudutavate sätete ülevaatamiseks. See arutelu tuleks peatselt avada. Esimene võimalus selleks tekib juba kõrgharidusseadustiku ettevalmistamise raames.

Ülikooli lähiaja arenduste aluseks on 29. septembril 2017 nõukogus heaks kiidetud rektoraadi tegevussuunad Tartu ülikooli põhieesmärkide – õppe ja teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse tagamiseks ning rahvusülikooli ülesannete täitmiseks. Põhieesmärkide täitmine peab tuginema uuendatud karjäärimudelile ja palgapoliitikale, finantsilise jätkusuutlikkuse tagamisele ja sissetulekute suurendamisele, strateegilistele investeeringutele inimvarasse ja infrastruktuuri, rahvus- ja rahvusvahelise ülikooli rollide tasakaalustamisele.

Jaga artiklit