Juubelid novembris

Õnnitlused

85
Arne Lepp, arstiteaduskonna emeriitprofessor – 28. november

80
Eha Eist,
arvutiklassi operaator – 13. november

75
Marika Mikelsaar,
projekti teadusjuht, arstiteaduskonna emeriitprofessor – 12. november

70
Tiia-Ene Parts,
spetsialist – 19. november

65
Jaak Järv,
orgaanilise keemia professor, akadeemik, orgaanilise keemia õppetooli juhataja – 5. november
Krista Lõhmus, rakendusökoloogia professor, ökofüsioloogia õppetooli juhataja – 5. november
Toomas Väli, kirurgiliste haiguste vanemassistent – 6. november    
Ilana Smuškina, turundusjuht – 20. november
Jaan Maasepp, tehnik – 24. november
Mari Suurväli, täienduskoolituse programmijuht – 24. november    

55
Anneli Adamson,
õppekorralduse spetsialist – 4. november
Merle Tiidemaa, sekretär – 25. november

50
Karmen Trasberg,
haridusteooria lektor – 7. november
Marje Oona, peremeditsiini dotsent, polikliiniku ja peremeditsiini vanemteadur, arstiteaduskonna täienduskeskuse juhataja – 8. november
Renate Pajusalu, üldkeeleteaduse professor – 13. november
Riina Viilup, vastutav sekretär – 26. november

45
Heidi Saulep,
vanemlaborant – 3. november
Ulvi Rumm, spetsialist – 6. november
Tiina Tamm, üldise ja mikroobibiokeemia vanemteadur – 6. november
Signe Bachmann, referent – 9. november
Daisy Volmer, sotsiaalfarmaatsia dotsent – 13. november
Heli Raagmaa, õppekorralduse spetsialist – 26. november

40
Olavi Kaljuste,
ihtüoloogia ja kalanduse teadur – 1. november
Kara Diane Brown, külalisprofessor – 6. november
Natali Belinska, õppekorralduse spetsialist, asjaajamiskorralduse spetsialist – 7. november
Kristina Gudinas, projektijuht – 12. november
Vallo Tilgar, linnuökoloogia vanemteadur – 21. november

35
Pille Kool,
statistik – 18. november
Kadri Sohar, geoloogia teadur – 22. november
Pille Pruulmann-Vengerfeldt, meediauuringute dotsent – 26. november
Džamilja Safiulina, farmakoloogia vanemassistent, farmakoloogia vanemteadur – 28. november

30
Riin Rebane,
analüütilise ja füüsikalise keemia teadur – 9. november
Merit Kreitsberg, koeproovide vastuvõtja-administraator – 19. november
Nadežda Aleksejeva, kolloid- ja keskkonnakeemia teadur – 20. november

Jaga artiklit